Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konta pocztowe dla emerytowanych pracowników naukowo-dydaktycznych.

Konta pocztowe dla emerytowanych pracowników naukowo-dydaktycznych.

dot. emerytowanych nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego.

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Regulaminem użytkowania Centralnej Poczty Elektronicznej UJ osobami uprawnionymi do bezterminowego korzystania z usług Centralnej Poczty Elektronicznej są emerytowani pracownicy UJ posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Zachowanie konta pocztowego nie następuje automatycznie. W tym celu należy złożyć oświadczenie emeryta, które jest dostępne na strony internetowej https://pomocit.uj.edu.pl/do-pobrania Oświadczenie to należy wydrukować i podpisać, a następnie złożyć osobiście lub drogą mailową w Dziale Spraw Osobowych UJ/CM.