Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konta pocztowe dla emerytowanych pracowników naukowo-dydaktycznych.

Konta pocztowe dla emerytowanych pracowników naukowo-dydaktycznych.

dot. emerytowanych nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego.

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Regulaminem użytkowania Centralnej Poczty Elektronicznej UJ osobami, które są uprawnione do korzystania z usług Centralnej Poczty Elektronicznej są m.in. emerytowani nauczyciele akademiccy UJ posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o ile wyrażą oni chęć korzystania z usługi.

Aby konto pocztowe w domenie uniwersyteckiej zostało przeniesione na nowy serwer pocztowy, należy osobiście udać się do Działu Spraw Osobowych UJ, gdzie po weryfikacji tożsamości właściciel konta stosownym oświadczeniem potwierdzi chęć dalszego wykorzystywania poczty uniwersyteckiej.