Centrum Zdalnego Nauczania zajmuje się pomocą w zakresie realizacji zajęć za pośrednictwem Internetu, zaznajamianiem z obsługą uczelnianej platformy zdalnego nauczania oraz tworzeniem serwisu internetowego, poświęconego e-learningowi.

Zgłoś problem
  • Jeżeli wśród przygotowanych pytań oraz odpowiedzi nie ma szukanego rozwiązania, to proszę zgłosić problem poprzez formularz.

» Nie mogę zalogować się do platformy Pegaz

W przypadku trudności z zalogowaniem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami wyświetlanymi na stronie logowania. Najczęściej problem ten jest w stanie rozwiązać sekretariat jednostki przez przydzielenie nowego hasła jednorazowego lub uzupełnienie danych w adres z domeną "@uj.edu.pl".

» Na platformie Pegaz nie widzę swojego kursu, który jest widoczny w USOS

Najprawdopodobniej przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedopisanie roli "koordynator zajęć" w kursie w systemie USOS. W tym przypadku należy zwrócić się do sekretariatu swojej jednostki z prośbą o uzupełnienie danych.

» Ile procent zajęć zdalnych podczas studiów, może być przeprowadzonych zdalnie?

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie ministerialne dopuszcza zdalnie tylko 60% ogólnej liczby zajęć dydaktycznych na danym kierunku studiów , tzn. poszczególny przedmiot może być realizowany zdalnie, ale nie całe studia. Należy również pamiętać, aby wszystkie zaliczenia końcowe i egzaminy były przeprowadzone w siedzibie uczelni.

Aktualności - CZN

Przydatne linki: