Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Zdalnego Nauczania zajmuje się pomocą w zakresie realizacji zajęć za pośrednictwem Internetu, zaznajamianiem z obsługą uczelnianej platformy zdalnego nauczania oraz tworzeniem serwisu internetowego, poświęconego e-learningowi.

Zgłoś problem
  • Jeżeli wśród przygotowanych pytań oraz odpowiedzi nie ma szukanego rozwiązania, to proszę zgłosić problem poprzez formularz.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Zdalnego Nauczania

Centrum Zdalnego Nauczania

Centrum Zdalnego Nauczania UJ to jednostka pozawydziałowa zajmująca się promocją zdalnego nauczania akademickiego, tworzeniem serwisów internetowych, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.

Nie mogę zalogować się do platformy Pegaz

W przypadku trudności z zalogowaniem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami wyświetlanymi na stronie logowania. Najczęściej problem ten jest w stanie rozwiązać sekretariat jednostki przez przydzielenie nowego hasła jednorazowego lub uzupełnienie danych w adres z domeną "@uj.edu.pl".

Na platformie Pegaz nie widzę swojego kursu, który jest widoczny w USOS

Najprawdopodobniej przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedopisanie roli "koordynator zajęć" w kursie w systemie USOS. W tym przypadku należy zwrócić się do sekretariatu swojej jednostki z prośbą o uzupełnienie danych.

Ile procent zajęć zdalnych podczas studiów, może być przeprowadzonych zdalnie?

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie ministerialne dopuszcza zdalnie tylko 60% ogólnej liczby zajęć dydaktycznych na danym kierunku studiów , tzn. poszczególny przedmiot może być realizowany zdalnie, ale nie całe studia. Należy również pamiętać, aby wszystkie zaliczenia końcowe i egzaminy były przeprowadzone w siedzibie uczelni.

Jeżeli powyżej nie było odpowiedzi na Twoje pytanie, to...

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.czn.uj.edu.pl/

lub

swój problem opisz i zgłoś pracownikom Pomocy IT poprzez formularz dostępny na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy pomocit@uj.edu.pl.