Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostęp do sieci UJ_WiFi oraz eduroam

WiFi: zbiór informacji dotyczących uniwersyteckich sieci przewodowych i bezprzewodowych. Porady dotyczące zabezpieczeń, opisy konfiguracji oraz przyłączania komputerów do sieci UJ, wymagania sprzętowe.

 

Sieć UJ_WiFi wykorzystuje metodę uwierzytelnienia EAP-PEAP (Protected EAP) typu PEAPv0/EAP-MSCHAPv2. Jest to metoda stosowania w środowiskach opartych na infrastrukturze Microsoftu. Dane uwierzytelniające są chronione przez zastosowanie tunelu TLS.

Większość urządzeń i systemów operacyjnych (Windows 10/8.1/8, MacOS lub OS X, iOS) przy połączeniu z tą siecią nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani żadnej specjalnej konfiguracji wstępnej.

Po wybraniu sieci UJ_WiFi należy tylko wpisać swój login i hasło do sieci bezprzewodowej czyli adres e-mail (najczęściej w postaci imie.nazwisko@uj.edu.pl w przypadku pracownika, imie.nazwisko@student.uj.edu.pl w przypadku studenta lub doctoral@uj.edu.pl w przypadku doktoranta) oraz hasło do tego konta. Po pierwszym pomyślnym połączeniu z siecią, urządzenia przeważnie zapamiętują ustawienia sieci i każde następne połączenie odbywa się już automatycznie.

Sieć ta zastąpi wszystkie inne sieci: w szczególności UJ_Open oraz UJ, UJ_1, UJ-edu, UJ-edu_1.
Z dniem 1 lipca zostanie wyłączona sieć UJ_Open.

 

Parametry sieci:

Nazwa sieci (SSID): UJ_WiFi
Metoda zabezpieczenia transmisji: WPA2 (Enterprise) lub WPA (Enterprise) z szyfrowaniem AES lub TKIP
Metoda uwierzytelniania: EAP-PEAP/MSCHAPv2
Metoda EAP: PEAP
Uwierzytelnianie Phase 2: MSCHAPV2
Certyfikat urzędu certyfikacji: (nie określono)
Certyfikat użytkownika: (nie określono)
Tożsamość: imie.nazwisko@uj.edu.pl (należy wpisać identyfikator konta uczelnianego)
Tożsamość anonimowa: (nie określono)
Hasło: hasło do konta uczelnianego

Pobierz konfiguracje sieci bezprzewodowej Wi-Fi w pliku pdf

Problemy z dzialaniem sieci bezprzewodowej UJ_WiFi oraz wszelkie uwagi i wnioski prosimy zgłaszać mailowo na adres wifi@uj.edu.pl oraz telefonicznie pod numer 12 663 1290

System eduroam pozwala na uzyskanie darmowego dostępu do Internetu dla studentów i pracowników UJ. Można z niego korzystać na terenie UJ oraz innych uczelni (w kraju i za granicą) uczestniczących w projekcie eduroam.

Aby skorzystać z eduroam potrzebne są:

Instalacja oprogramowania eduroam Configuration Assistant Tool:

dot. laptop z Windows 7 i nowsze, macbook z macOS 10.12 i nowsze, iPhone oraz iPad z iOS 5.0 i nowsze

Sieć eduroam wymaga zainstalowania dedykowanego oprogramowania ze strony https://cat.eduroam.org  Podczas instalacji należy wybrać opcje: Wybierz swoją instytucję „Uniwersytet Jagielloński w Krakowie” oraz Pobierz instalator eduroam.

Przy pierwszej próbie połączenia z siecią eduroam proszę podać pełną nazwę swojego konta pocztowego oraz hasło do poczty. Dane zostaną zapisane do profilu sieci bezprzewodowej i kolejne połączenia z siecią eduroam będą odbywały się automatycznie.

Instalacja oprogramowania eduroam Configuration Assistant Tool:

dot. urządzenia z systemem Android

W pierwszym kroku należy zainstalować program o nazwie „eduroam CAT” ze sklepu Google Play. Zainstalowanej aplikacji nie należy uruchamiać.

W drugim kroku należy zainstalować dedykowane oprogramowanie ze strony https://cat.eduroam.org  Podczas instalacji należy wybrać opcje: Wybierz swoją instytucję „Uniwersytet Jagielloński w Krakowie” oraz Pobierz instalator eduroam.

Przy pierwszej próbie połączenia z siecią eduroam proszę podać pełną nazwę swojego konta pocztowego oraz hasło do poczty. Dane zostaną zapisane do profilu sieci bezprzewodowej i kolejne połączenia z siecią eduroam będą odbywały się automatycznie.

Parametry sieci eduroam na Uniwersytecie Jagiellońskim

Nazwa sieci

eduroam

Obsługiwane standardy sieci

802.11a/b/g

Uwierzytelnianie

WPA2

Szyfrowanie

AES

Protokół EAP

EAP-TTLS z protokołem wewnętrznym PAP

Szczegółowe informacje można znaleźć na poniższych stronach:

1.. eduroam w Polsce: http://eduroam.pl/

2. eduroam na świecie: https://www.eduroam.org/

Poniżej znajduje się pełna lista wymagań sprzętowych potrzebnych do połączenia komputera użytkownika do sieci WiFi UJ:

 • Urządzenie powinno posiadać kartę sieciową WiFi pracującą w standardzie a/b/g.

 • Powinien być poprawnie zainstalowany sterownik do karty sieciowej zgodny z systemem operacyjnym jaki jest zainstalowany na urządzeniu.

 • Karta sieciowa powinna być skonfigurowana na automatyczne pobieranie adresu IP z serwera DHCP.

 • Urządzenie powinno znajdować się w zasięgu korporacyjnych sieci WiFi UJ.

 • Oprogramowanie karty powinno widzieć sieć UJ_WiFi.

 • Dla tej sieci wymagana jest obsługa WPA2-Enterprise z obsługą protokołu PEAP/GTC.

 • Sieć UJ_WiFi wykorzystuje metodę uwierzytelnienia EAP-PEAP (Protected EAP) typu PEAPv0/EAP-MSCHAPv2. Jest to metoda stosowania w środowiskach opartych na infrastrukturze Microsoftu. Dane uwierzytelniające są chronione przez zastosowanie tunelu TLS.

Osoba taka musi być pracownikiem, doktorantem lub studentem UJ. Musi mieć aktywne konto pocztowe na centralnym serwerze UJ (UJ (UJ (imię.nazwisko@uj.edu.plimię.nazwisko@doktoral.uj.edu.plimię.nazwisko@student.uj.edu.pl)

Jeżeli osoba nie jest ani studentem ani pracownikiem musi mieć przydzielone konto czasowe.

Przyczyny braku dostępu do WiFi mogą być następujące:

 1. Student przerwał studia.
  Rozwiązanie: student musi wrócić na studia aby mógł korzystać z dostępu do sieci WiFi.

 2. Student nie zapłacił kolejnej raty za studia na kierunkach płatnych.
  Rozwiązanie: student musi uregulować wszystkie zaległości i zostać ponownie przywrócony do pełnego statusu studenta przez Sekretariat właściwej mu Jednostki UJ.

 3. Student zakończył studia magisterskie ale nie zaczął jeszcze studiów doktoranckich.
  Problem ten występuje najczęściej w okresie od czerwca do października.
  Rozwiązanie: Taki student zazwyczaj w czasie wakacji prowadzi badania lub wykonuje jakieś prace dla Zakładu/Instytutu który go na studia doktoranckie przyjmie. Wtedy opiekun w imieniu studenta powinien skontaktować się z kierownikiem DUI pod adresem iwona.gajda@uj.edu.pl) z prośbą o przyznanie dostępu do WiFi.

 4. Student zakończył studia (np. doktoranckie) ale jeszcze się nie obronił.
  Rozwiązanie: Jak wyżej. Student potrzebuje przygotować się do obrony, często prowadzi jeszcze jakieś badania.

Aby móc rozwiązać w powyższy sposób zaistniała sytuację należny zgłosić Państwa problem za pomocą:

 1. wiadomości e-mail wysłanej na adres WiFi@uj.edu.pl z podaniem niezbędnych danych:

 • opis problemu - "brak dostępu do WiFi"

 • imię i nazwisko

 • jednostka organizacyjna/jednostka studiów

 • adres konta, którego problem dotyczy

 • kontakt do siebie (używany obecnie adres mailowy lub telefon)

Sytuacja taka ma miejsce, kiedy student nie otrzymał wpisanego przez pracowników sekretariatu dydaktycznego właściwej Jednostki UJ wpisu z numerem indeksu do USOSa. Bez tego wpisu student nie może mieć dostępu do sieci bezprzewodowej WiFi.

W takim wypadku numer indeksu musi być wpisany. Zostało to potwierdzone w dziale USOS Web.

Wniosek o założenie konta z dostępem do uniwersyteckiej sieci WiFi na potrzeby obsługi konferencji można wypełnić na naszej stronie internetowej, w zakładce Formularze.

 

https://pomocit.uj.edu.pl/formularze

Siecią bezprzewodową na terenie CM UJ zarządza Ośrodek Komputerowy UJ CM. Stworzył on dedykowaną stronę dla problematyki sieci bezprzewodowej WiFi pod adresem http://www.ok.cm.uj.edu.pl/uslugi/WiFi

swój problem opisz i zgłoś pracownikom HelpDesku za pomocą formularza dostępnego na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy wifi@uj.edu.pl lub bezpośrednio do administratora sieci Wi-Fi waldemar.pytlik@uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

USOSweb

USOSweb jest uczelnianą aplikacją internetową wspomagającą pracę pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aplikacja ta znajduje się pod adresem: http://usosweb.uj.edu.pl

Aktualnie istnieją dwa sposoby logowania do systemu USOSweb:

 a) używając jako identyfikatora adresu e-mail w domenie '@uj.edu.pl'

    Jest to zalecany sposób logowania. W ten sposób mogą się logować:
      - studenci, którzy aktywowali pocztę UJ
      - pracownicy, którzy połączyli swoje konto USOSweb z kontem pocztowym.

 b) za pomocą loginu w postaci 'identyfikator@usosweb.uj.edu.pl'

    Jest to jedyny sposób logowania dla tych osób, które nie aktywowały poczty UJ (nowi studenci) i pracowników, którzy nie połączyli swojego konta USOSweb z kontem pocztowym.
    Możliwe identyfikatory:
      - pesel (1234567890@usosweb.uj.edu.pl) - dostępny dla wszystkich studentów posiadających pesel
      - indeks (12345@usosweb.uj.edu.pl) - dostępny dla obcokrajowców
      - skrót imienia i nazwiska nadany przez sekretariat (a.nowak@usosweb.uj.edu.pl) - przeważnie dostępny dla pracowników

Procedura w przypadku zgubienia hasła jest następująca:
 

 1. student może otrzymać nowe hasło w sekretariacie/dziekanacie swojej jednostki
 2. pracownik, który nie ma połączonego konta USOSweb z kontem pocztowym, może uzyskać nowe hasło w sekretariacie/dziekanacie swojej jednostki
 3. pracownik, który ma połączone konto USOSweb z kontem pocztowym, powinien zwrócić się do Helpdesku za pomocą formularza "Zgłoś problem" lub wysyłając maila na adres pomocit@uj.edu.pl, w którym muszą zawierać się następujące informacje: Imię, nazwisko, pełny adres e-mail, alternatywny adres e-mail, macierzysta jednostka organizacyjna.

Każdy pracownik powinien połączyć swoje konto USOSweb z kontem pocztowym w domenie '@uj.edu.pl' (o adresie np.: jan.iksiński@uj.edu.pl, j.iksiński@uj.edu.pl). 
Dzięki połączeniu kont można logować się do USOSweb oraz innych serwisów centralnych UJ tym samym loginem i hasłem.

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora każdy pracownik powinien posiadać konto pocztowe na centralnym serwerze.

Konta USOSweb należące do pracowników UJ, które nie zostaną połączone zostaną zablokowane. Przyczyną blokady są względy bezpieczeństwa danych osobowych.

Aby zmienić adres e-mail wyświetlany w WIZYTÓWCE USOS należy:

 1. zalogować się do strony usosweb.uj.edu.pl używając identyfikatora w domenie @student.uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl oraz dotychczasowego hasła.
 2. wybrać zakładkę MÓJ USOSWEB; wybrać znajdujący się po lewej stronie ekranu przycisk WIZYTÓWKA.
 3. użytkownik powinien wpisać aktualny adres e-mail w domenie uniwersyteckiej w rubrykę "Zmiana adresu e-mail" i potwierdzić klikając w przycisk "UAKTUALNIJ DANE".
 4. Po wprowadzeniu nowych danych, strona powinna zwrócić informację: "Dane zapisane"

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl/ i http://usosownia.uj.edu.pl/

lub

swój problem opisz i zgłoś pracownikom Pomocy IT poprzez formularz dostępny na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy pomocit@uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SAP

Wszystkie procedury logowania do systemu znajdują się w poniższych linkach:

https://www.sapiens.uj.edu.pl/instrukcje/logowanie_do_sap_za_pomoca_ssl_vpn.pdf

https://www.sapiens.uj.edu.pl/instrukcje/logowanie_do_systemu.pdf

Aby odzyskać hasło logowania do systemu SAP lub Portalu Informacyjnego, należy wejść na stronę https://pi.uj.edu.pl. Po lewej stronie okna logowania znajduje się link "problemy z logowaniem". Po wybraniu tego linku wyświetli się procedura odzyskiwania hasła. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
Uwaga: do odzyskania hasła do SAP i Portalu Informacyjnego konieczna jest znajomość danych do logowania na służbowe konto e-mail w domenie uj.edu.pl.

Nie mogę się zalogować do extranetu

Instrukcja znajduje się tutaj lub jest dostępna na naszej stronie internetowej https://pomocit.uj.edu.pl/ w zakładce "Sieć komputerowa".

Kiedy nie mamy uprawnień (system SAP sygnalizuje taki stan za pomocą podświetlonego na czerwono napisu "BRAK UPRAWNIEŃ... " znajdującego się w dolnej części okna programu SAPGUI) należy uruchomić następną pustą sesję programu SAPGUI (można to zrobić za pomocą menu programu: system -> tworzenie sesji, albo klikając ikonkę "kwadratu ze słoneczkiem" - czwarta ikona z prawej strony pod menu programu, albo kombinacją klawiszy CTRL+N) a następnie uruchomić w tej nowej sesji transakcję SU53. Trzeba wykonać zrzut ekranu z wynikiem transakcji SU53 i przesłać go na adres sapiens.basis@uj.edu.pl. O nadaniu uprawnień zostaniemy poinformowani drogą mailową.

Proszę zapoznać się z instrukcjami stanowiskowymi dostępnymi na stronie www.sapiens.uj.edu.pl. Dla ułatwienia można użyć wyszukiwarki na stronie www.sapiens.uj.edu.pl (prawy górny róg strony głównej) wpisując transakcję z którą chcemy się zapoznać, zostanie wyszukana instrukcja dotycząca tej transakcji w pliku pdf.

W zapisanych wnioskach, które nie trafiły jeszcze do Działu Weryfikacji (status wniosku "O" - Otwarty), można zmienić rodzaj umowy, przedmiot umowy, daty umowy oraz uzasadnienie.

W przypadku dokumentów finansowanych z MPK, zleceń i elementów PSP K/IIA*, proszę wysłać mail na adres sapiens.finanse@uj.edu.pl z prośbą o przeniesienie zapotrzebowania/zamówienia/rezerwacji na wskazany rok. Konieczne jest podanie numerów dokumentów, które mają być przeniesione. O przeniesieniu dokumentów zostaniemy poinformowani drogą mailową.

W przypadku dokumentów finansowanych z pozostałych źródeł (elementy PSP), prośbę o przeniesienie proszę kierować do poszczególnych działów księgowości.

W zależności od źródła finansowania obliga należy wysłać mail z prośbą o jego usunięcie do odpowiednich osób, zgodnie z komunikatem znajdującym się na stronie: www.sapiens.uj.edu.pl

Lista transakcji wraz instrukcjami obsługi znajduje się pod adresem: http://www.sapiens.uj.edu.pl/raporty.php?strona=HR_kierownicy

Istnieje możliwość przeprowadzanie szkolenia w powyższym zakresie przez Zespół HR. 
Dane kontaktowe dostępne pod linkiem https://www.sapiens.uj.edu.pl/crsz_kontakt


 

Należy pobrać plik excel z aktualnymi przebiegami księgowymi https://www.sapiens.uj.edu.pl/sap_przebiegi

Po zalogowaniu na stronie https://pi.uj.edu.pl proszę wybrać z menu "Moje dane" a następnie kliknąć w ikonę "Moje dane". Następnie otwieramy zakładkę "Dane służbowe" i przycisk "Zmień numer telefonu". Po zmianie bezpośredniego numeru telefonu naciskamy "Zapisz zmiany i zamknij okno".

Informacja zostanie zaktualizowana w wyszukiwarce pracowników w ciągu kilku minut.

Najpierw należy zadzwonić do odpowiedniego Zespołu w Sekcji Systemów Zarządzania Uczelnią UJ (w zależności od tematyki szkolenia) w celu ustalenia terminu (https://www.sapiens.uj.edu.pl/crsz_kontakt).
Następnie należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie https://www.sapiens.uj.edu.pl/sap_szkolenia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.sapiens.uj.edu.pl/

lub

swój problem opisz i zgłoś pracownikom Pomocy IT poprzez formularz dostępny na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy pomocit@uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Portal Informacyjny

Pierwsze kroki -Portal Informacyjny.

Logowanie do PI

Zmiana hasła PI/SAP

Instrukcje użytkownia Portalu Informayjnego

Podróże służbowe - Portal Informacyjny

Nowości

Pytania i odpowiedzi

 

Aby odzyskać hasło logowania do systemu SAP lub Portalu Informacyjnego, należy wejść na stronę https://pi.uj.edu.pl. Po lewej stronie okna logowania znajduje się link "problemy z logowaniem". Po wybraniu tego linku wyświetli się procedura odzyskiwania hasła. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.


Uwaga: do odzyskania hasła do SAP i Portalu Informacyjnego konieczna jest znajomość danych do logowania na służbowe konto e-mail w domenie uj.edu.pl.

UWAGA (dotyczy osób niezatrudnionych na umowę o pracę)!

 

Osoby zatrudnione na UJ tylko w ramach umowy cywilno-prawnej nie będą miały z definicji dostępu do Portalu Informacyjnego.

 

W celu założenia konta w Portalu Informacyjnym pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej powinien:

 1. sprawdzić czy jego umowa została wprowadzona do systemów informatycznych i został nadany pracowniczy numer SAP,
 2. jeżeli nie posiada adresu e-mail w domenie @uj.edu.pl to winien się skontaktować osobiście z Pomocą Informatyczną UJ (ul. Straszewskiego 25/4a) z dowodem osobistym w celu utworzenia konta pocztowego,
 3. na drugi dzień po nadaniu adresu mailowego (pkt.2) Osoba wysyła ze swojej skrzynki pocztowej mail na adres sapiens.basis@uj.edu.pl z prośbą o nadanie dostępu do Portalu Informacyjnego.

 

Po zalogowaniu na stronie https://pi.uj.edu.pl proszę wybrać z menu "Moje dane" a następnie kliknąć w ikonę "Moje dane". Następnie otwieramy zakładkę "Dane służbowe" i przycisk "Zmień numer telefonu". Po zmianie bezpośredniego numeru telefonu naciskamy "Zapisz zmiany i zamknij okno".

Informacja zostanie zaktualizowana w wyszukiwarce pracowników w ciągu kilku minut.

Proszę o przesłanie maila z informacją na adres sapiens.basis@uj.edu.pl, koniecznie w mailu podać numer osobowy pracownika oraz adres e-mail z którego pracownik korzysta (mail potrzebny jest do weryfikacji czy przypadkiem nie założono pracownikowi drugiego adresu e-mailowego).

Instrukcje wideo:
Wniosek z wyznaczeniem zastępcy
Wniosek bez wyznaczania zastępcy

Instrukcje w formacie pdf

Procedurę zobaczyć można w instruktażowym filmie video:
https://www.sapiens.uj.edu.pl/Portal_Instrukcja_Video_21_Wniosek_o_nieobecnosc___procedura_skladania

(suwak czasu od 2:25)

Obecnie tylko urlop wypoczynkowy.

Można złożyć wniosek na datę bieżącą lub wniosek na datę wsteczną (do 7 dni dla UJKR). Dla UJCM nie można złożyć wniosku na datę wsteczną.

https://www.sapiens.uj.edu.pl/Portal_Instrukcja_Video_17_Pasek_wynagrodzen
Paski z bieżących naliczeń można obejrzeć w przypadku: nauczycieli akademickich od 01, administracji UJ od 26 danego miesiąca.

Należy pobrać pliki PDF dostępne po prawej stronie ekranu https://www.sapiens.uj.edu.pl/SAP_Pliki_15_Pasek_wynagrodzen___lista_wszystkich_skladnikow

Historię zaakceptowanych wniosków (zarówno poprzez email jak i z poziomu Portalu) można obejrzeć przechodząc do zakładki:
"System samoobsługi pracowników -> Przegląd aktywnych procesów -> Zaakceptowane/Odrzucone wnioski"

Proste zastępstwo pracownika należy akceptować z zakładki "Zastępstwa" lub poprzez email. Akceptacja zastępstwa z poziomu zakładki "Wnioski o nieobecność" jest nieskuteczna.

Akceptacja przez PI wymaga zatwierdzenia decyzji przyciskiem "Podejmowanie decyzji". Dodatkowo jeśli akceptuje się proste zastępstwo należy wykonać je z zakładki "Zastępstwa".

1. Należy w pierwszej kolejności sprawdzić folder "Spam" oraz inne foldery w skrzynce pocztowej. Być może wniosek trafił właśnie tam.
2. Należy sprawdzić, czy skrzynka pocztowa nie jest przepełniona.

`Najpierw należy zadzwonić do odpowiedniego Zespołu w Sekcji Systemów Zarządzania Uczelnią UJ (w zależności od tematyki szkolenia) w celu ustalenia terminu (https://www.sapiens.uj.edu.pl/crsz_kontakt).
Następnie należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie https://www.sapiens.uj.edu.pl/sap_szkolenia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.sapiens.uj.edu.pl/

lub

swój problem opisz i zgłoś pracownikom Pomocy IT poprzez formularz dostępny na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy pomocit@uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oprogramowanie

DUI: do podstawowych zadań Działu Usług Informatycznych należy organizowanie przedsięwzięć i podejmowanie działań związanych z komputerowym wspomaganiem działalności administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Oprogramowanie Microsoft
  • rodzaj: pełna oferta oprogramowania firmy Microsoft
  • dostępna dla: jednostki UJ (na komputery służbowe)
 • Oprogramowanie Esri ArcGIS
  • rodzaj: oprogramowanie GIS,
  • dostępna dla: dostępny dla jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)

Procedura uzyskiwania licencji oraz nośników na poszczególne programy jest dostępna na stronach Działu Usług Informatycznych UJ w sekcji „Oprogramowanie". Do powyższej strony można również dostać się z głównej strony portalu Uniwersytetu Jagiellońskiegoklikając kolejno „Pracownicy" lub "Doktoranci" lub „Studenci", a następnie „Narzędzia" i „Oprogramowanie".

W większości przypadków, aby uzyskać dostęp do licencji i oprogramowania, należy zalogować do portalu UJ przy użyciu konta pocztowego w domenie @uj.edu.pl@student.uj.edu.pl bądź doctoral@uj.edu.pl.

 

Dla społeczności uniwersyteckiej dostępnych jest wiele programów nieodpłatnie:

 • Altap Salamander
  • rodzaj: menedżer plików,
  • dostępny dla jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)
 • ChemBioDraw
  • rodzaj: służący do tworzenia i edycji struktur związków chemicznych w 2D, 3D, szlaków chemicznych oraz predykcji właściwości chemicznych i generowania nazwy danego związku chemicznego,
  • dostępny dla jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)
 • ESET
  • rodzaj: oprogramowanie antywirusowe
  • dostępny dla jednostek UJ (na komputery służbowe) oraz pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne)
 • EthoVision
  • rodzaj: badania charakterystyki ruchu zwierząt
  • dostępny dla pracowników UJ
 • LabView
  • rodzaj: programowanie układów i urządzeń elektronicznych, akwizycji i przesyłu danych, sterowania urządzeń laboratoryjnych
  • dostępne dla: jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)
 • Mathcad
  • rodzaj: system algebry komputerowej,
  • dostępny dla: jednostek UJ (komputery służbowe), pracowników UJ (komputery przyłączone do sieci UJ)
 • MATLAB
  • rodzaj: system algebry komputerowej,
  • dostępny dla: jednostek UJ (komputery służbowe), pracowników UJ (komputery przyłączone do sieci UJ)
 • OriginLab
  • rodzaj: analiza i wizualizacja danych,
  • dostępny dla: jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)
 • PeakFit
  • rodzaj: analiza danych wielowierzchołkowych,
  • dostępny dla: jednostek UJ (komputery przyłączone do sieci UJ)
 • PS IMAGO PRO (SPSS)
  • rodzaj: system analityczno-raportujący,
  • dostępny dla: jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne),
 • SAS
  • rodzaj: analiza danych,
  • dostępne dla: jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)
 • STATISTICA
  • rodzaj: statystyczna analizy danych,
  • dostępne dla: jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)
 • Statgraphics Centurion
  • rodzaj: statystyczna analizy danych,
  • dostępne dla: jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)

Procedura uzyskiwania licencji oraz nośników na poszczególne programy jest dostępna na stronach Działu Usług Informatycznych UJ w sekcji „Oprogramowanie". Do powyższej strony można również dostać się z głównej strony portalu Uniwersytetu Jagiellońskiegoklikając kolejno „Pracownicy" lub "Doktoranci" lub „Studenci", a następnie „Narzędzia" i „Oprogramowanie".

W większości przypadków, aby uzyskać dostęp do licencji i oprogramowania, należy zalogować do portalu UJ przy użyciu konta pocztowego w domenie @uj.edu.pl@student.uj.edu.pl bądź doctoral@uj.edu.pl.

Zmiany w dostępie do bazy LEX - System Informacji Prawnej.

Uniwersytet Jagielloński podpisał umowę, która umożliwia pracownikom, doktorantom i studentom UJ korzystanie z Systemu Informacji Prawnej LEX.

Umowa obowiązuje do 15 maja 2021 roku.

Dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX jest możliwy po zalogowaniu się na tej stronie.

proszę sprawdzić czy:

 1. użytkownik jest zalogowany
 2. użytkownik ma wystarczające uprawnienia -  czy np. student nie pobiera oprogramowania przeznaczonego tylko dla pracowników UJ
 3. używając Mozilla Firefox, przeglądarka nie zawiesza się w trakcie pobierania lub otwiera okno wypełnione przypadkowymi znakami. W takim przypadku proszę użyć innej przeglądarki
 4. pobrany plik jest kompletny lub pobieranie nie kończy się błędem przed pobraniem całego pliku. Jeżeli wystąpi taki błąd to proszę ponowić pobieranie.

Ewentualne pytania proszę wysyłać poprzez formularz "Zgłoś problem" lub wysyłając wiadomość na adres dui@uj.edu.pl.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://dui.uj.edu.pl/

lub

swój problem opisz i zgłoś pracownikom Pomocy IT poprzez formularz dostępny na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy pomocit@uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Portal UJ

Portal UJ: głównym serwisem internetowym UJ jest witryna uj.edu.pl, zawierająca informacje oraz aktualności ogólnouniwersyteckie. Strona www.portal.uj.edu.pl zawiera informacje oraz porady dla osób chcących dowiedzieć się więcej o Portalu UJ oraz stworzyć w jego ramach witrynę internetową.

Obecnie w naszym portalu znajduje się ponad 500 opublikowanych witryn, a około 100 jest w trakcie tworzenia.

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z Działem Promocji i Informacji w celu omówienia projektu strony oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za stronę, ich udział w warsztatach z obsługi portalu, a następnie rozpoczęcie prac nad tworzeniem witryny. Zespół DPI pomaga w początkowej fazie tworzenia witryny i przygotowuje administratorów oraz redaktorów do samodzielnego zarządzania witryną.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.portal.uj.edu.pl

Adres internetowy serwisu zależy od charakteru jednostki i jej pozycji w hierarchii uniwersytetu. Jednostki wyższe rangą (m.in. wydziały) lub np. jednostki administracji centralnej (np. Dział Nauczania, Dział Socjalny) mogą otrzymać adres www.nazwa1.uj.edu.pl

Pozostałe jednostki w większości muszą mieć w nazwie cząstkę wskazująca na jednostkę, której podlegają (np. zakłady) i wtedy otrzymują adres www.nazwa1.nazwa2.uj.edu.pl

Adresy stron poświęconych konferencjom kończą się na confer.uj.edu.pl

Koła naukowe mogą otrzymać adres w domenie RKN lub jednostki, do której należą.

Za treści na stronie głównej UJ odpowiedzialny jest Dział Promocji i Informacji. Jeżeli dana informacja powinna zostać opublikowana w jednej z sekcji strony głównej uniwersytetu, należy skontaktować się z Działem wysyłając wiadomość pod adres info@uj.edu.pl

Aby móc otrzymać odpowiednie uprawnienia do zarządzania stroną, należy wziąć udział w warsztatach przynajmniej na pierwszym poziomie. Dla ambitniejszych użytkowników przygotowalismy również drugi poziom oraz spotkania indywidualne. Dobrym uzupełnieniem warsztatów są tutoriale

Dział Promocji i Informacji dysponuje grafikami, które mogą być zastosowane na stronach uniwersyteckich. Aby zyskać do nich dostęp, należy napisać wiadomość na portal@.uj.edu.pl lub przyjść osobiście do biura DPI (Michałowskiego 9/3).

Dobre praktyki dotyczące budowania serwisu:

 1. Dbamy o jakość informacji.
 2. Aktualizujemy nasz serwis na bieżąco.
 3. Zwracamy uwagę na jakość i wymiary grafik.
 4. Nie zostawiamy pustych miejsc na stronie.
 5. Teksty formatujemy konsekwentnie i jednolicie.
 6. Lokalizujemy wszystkie treści, jeśli serwis będzie kiedykolwiek tłumaczony.
 7. Tworzymy maksymalnie 7 pozycji w głównym menu.
 8. Dodajemy nie więcej niż 10 podstron w rozwijanym menu.
 9. Ustawiamy stronom przyjazny URL.
 10. W nazwach plików nie stosujemy spacji.

Wśród najczęściej popełnianych błędów znajdują się:

 • nieumiejętne korzystanie z szablonów oraz brak znajomości podstaw HTML i CSS,
 • nieodpowiednia struktura informacji,
 • złe wymiary i jakość grafik,
 • niedziałające linki,
 • zbyt długie nazwy w menu i podmenu,
 • strona jako "linkownia",
 • niewłaściwe linkowanie,
 • tworzenie wielopoziomowego menu,
 • niepodawanie redaktorów serwisu,
 • duplikowanie godła UJ w treściach i grafikach na stronie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://portal.uj.edu.pl/

lub

swój problem opisz i zgłoś pracownikom Pomocy IT poprzez formularz dostępny na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy pomocit@uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Infrastruktura IT

Dział Infastruktury Systemów Informatycznych UJ jest jednostką zajmującą się zarządzaniem ogólnouczelnianymi systemami informatycznymi oraz infrastrukturą sieci szkieletowej.

Instrukcja instalacji oprogramowania dostępowego do sieci szyfrowanej 

zawiera opis instalacji aplikacji Pulse Secure tylko w systemach rodziny MS Windows. Oprogramowanie instalacyjne dla systemów Linux i Mac dostępne są po zalogowaniu się na stronie: https://ujchmura.sharepoint.com/teams/DIS-Portal/Shared%20Documents

Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą pobrać program bezpośrednio z:

 • Android – Sklep Play
 • iOS – App Store

W razie problemów prosimy o kontakt mailowy na adres pomocit@uj.edu.pl lub poprzez formularz, który znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.pomocit.uj.edu.pl/

W razie problemów z zalogowaniem się do extranetu:

 1. Należy upewnić się, że konto posiada uprawnienia administratora (wymagane do instalowania oprogramowania i zmiany plików systemowych)

(WinXP : Start -> Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne ->Zarządzanie Komputerem -> Użytkownicy i Grupy

Win 7: Start -> Panel Sterowania -> Pokaż wszystkie elementy -> Narzędzia Administracyjne -> Zarządzanie Komputerem -> Użytkownicy i Grupy ), a także że w nazwie konta nie występują polskie znaki diakrytyczne (ąćęłńóśżź).

 1. Ściągnąć najnowszą wersję Javy (http://www.java.com/pl/download/).
 2. Sprawdzić poprawność wpisywanego adresu:

 

 1. Wypróbować inny komputer.
 2. Wypróbować inną przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox)
 3. Odinstalować oprogramowanie firmy Juniper Networks i ręcznie je ponownie zainstalować - zgodnie z instrukcją Instrukcja instalacji oprogramowania dostępowego do sieci szyfrowanej. Jeżeli nie posiadacie Państwo tego oprogramowania to proszę wysłać zgłoszenie poprzez formularz "Zgłoś problem" lub na adres pomocIT@uj.edu.pl
 4. Uruchomić program znajdujący się w:

Start -> Wszystkie Programy -> Pulse Secure -> Pulse Secure 5.x.x
Po uruchomieniu należy dodać profil połączenia. W tym celu klikamy ikonę „+” i w polu adres URL serwera wpisujemy

i wciskamy przycisk "Dodaj".

 

 1. Sprawdzić w Serwisach (Usługach) Windows, czy jest uruchomiony klient DHCP. (WinXP: Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne ->Usługi

Win7: Panel Sterowania -> Pokaż wszystkie elementy -> Narzędzia Administracyjne -> Usługi ).

 1. Wyłączyć Firewalle i oprogramowanie antywirusowe i spróbować ponownie się połączyć.

 

Konto, na którego login i hasło mamy się logować do extranetu musi
spełniać jeden z poniższych warunków:

 • być kontem pracownika etatowego UJ zatrudnionego na umowę o pracę (zewidencjonowanym przez SAP)
 • być kontem aktywnego studenta (czyli posiadać przypisany numer indeksu)
 • być kontem pracownika na umowę cywilno-prawną UJ (zewidencjonowanym przez SAP)

Są jeszcze inne, szczególne przypadki kiedy dane konto może posiadać
uprawnienia do logowania się w Extranecie. Za każdym razem wiąże się
to z nadaniem pewnych, wynikających z np. rodzaju pełnionej funkcji
czy stanowiskiem, uprawnień. Jeśli potrzebują Państwo dostępu poprzez
Extranet do konkretnych zasobów, a nie są Państwo członkami jednej z
wyżej wymienionych grup, proszę wysłać zgłoszenie poprzez formularz "Zgłoś problem" lub wysłać wiadomość na adres pomocIT@uj.edu.pl z poniższmi danymi: Imię i Nazwisko, Jednostki UJ i adres mailowy w domenie @uj.edu.pl

 

Brak weryfikacji danego użytkownika (konta e-mail) w danym profilu może oznaczać brak nadanych uprawnień, względnie problemy z uprawnieniami na samym koncie użytkownika. Aby skorygować ten problem, należy wysłać zgłoszenie przez formularz "Zgłoś problem" albo napisać maila na adres pomocIT@uj.edu.pl zawierający:

 • Imię i Nazwisko
 • Login (adres mailowy)
 • Jednostkę

Czym jest usługa masowej wysyłki (system SYMPA)

 

Usługa masowej wysyłki poczty elektronicznej (massmailing) dedykowana jest realizacji procesu rozsyłania informacji e-mail do szerokiego grona odbiorców.

Podstawą działania usługi są tzw. listy dystrybucyjne złożone z adresów mailowych odbiorców. Poczta wysłana na listę dystrybucyjną rozsyłana jest do wszystkich jej członków. W Uniwersytecie Jagiellońskim usługa świadczona jest w oparciu o system SYMPA.

W przeciwieństwie do wiadomości rozsyłanych z kont pracowniczych/funkcyjnych, wysyłka oparta o listy dystrybucyjne nie jest limitowana ilościowo.

System umożliwia tworzenie list o różnorodnych cechach.

W zależności od definicji listy mogą m.in.:

 • umożliwiać samodzielne zapisywanie się do nich (także użytkowników spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • umożliwiać samodzielne wypisywanie się z list
 • wymuszać członkostwo bez możliwości wypisania się
 • zezwalać lub nie na odpowiadanie na rozsyłane wiadomości

Dzięki integracji systemu masowej wysyłki z innymi systemami UJ, członkostwo bazujące na np. afiliacji do danej jednostki UJ jest automatycznie aktualizowane.

Spis aktualnie działających na UJ list dystrybucyjnych dostępny jest pod adresami:

 

Podstawowe typy list dystrybucyjnych

 

W systemie masowej wysyłki UJ wyróżnia się cztery podstawowe typy list:

KOMUNIKATY

Typ przewidziany do rozsyłania komunikatów i zarządzeń do pracowników/studentów. Subskrypcja takiej listy jest obligatoryjna dla wskazanej grupy użytkowników  tzn. użytkownik nie może się z niej wypisać. Subskrybentami nie mogą być osoby spoza Uniwersytetu.

Przy definiowaniu takiej listy należy podać regułę wyznaczania grupy subskrybentów np.

 • wszyscy aktualni pracownicy danego wydziału
 • wszyscy aktualni pracownicy etatowi uczelni

Aktualizacja członkostwa na takiej liście dokonywana jest automatycznie kilka razy dziennie.

OGŁOSZENIA

Typ listy podobny do typu Komunikaty, jednak - w odróżnieniu od poprzedniego - dający możliwość wypisania się lub ponownego zapisania. Subskrybentami nie mogą być osoby spoza Uniwersytetu.

Przy definiowaniu takiej listy należy podać regułę wyznaczania grupy subskrybentów

POWIADOMIENIA

Typ przewidziany do rozsyłania wiadomości do dowolnych odbiorców (także spoza UJ). Lista tego typu umożliwia samodzielne wypisanie się i zapisanie, jednak zapisanie wymaga akceptacji właściciela listy. Przykładowe wykorzystanie takiej listy to rozsyłanie informacji do zarejestrowanych uczestników konferencji.

BIULETYN INFORMACYJNY

Typ podobny do typu Powiadomienia, jednak -w odróżnieniu od niego - nie wymaga akceptacji właściciela listy przy zapisywaniu się. Dopuszcza dowolnych odbiorców, daje z możliwością samodzielnego wypisania i zapisania się.

Zasady korzystania z systemu masowej wysyłki

 

Ponieważ zakres dystrybucji informacji przy użyciu systemów list dystrybucyjnych może być bardzo szeroki, wykorzystanie tego systemu może wiązać się także z ryzykiem świadomego lub nieświadomego spamowania. Dlatego wykorzystanie systemu masowej wysyłki możliwe jest po uzyskanie akceptacji uprawnionych osób.

Generalną zasadą jest, że tworzenie list, które swym zakresem wykraczają poza pracowników lub studentów danego Wydziału / Pionu, wymagają akceptacji Prorektora ds. dydaktyki (lub wskazanej przez niego osoby). W pozostałych wypadkach zgoda na tworzenie listy udzielana jest przez Dziekana / kierownika Pionu.

Użycie list nie może naruszać ogólnie przyjętych w UJ zasad komunikacji i regulaminów UJ. Za treść wiadomości rozsyłanych za pomocą danej listy odpowiadają moderatorzy danej listy.

Jak założyć listę dystrybucyjną

 

Proces wnioskowania o założenie listy dystrybucyjnej w systemie SYMPA jest w całości realizowany elektronicznie. Nie są akceptowane wnioski papierowej.

Wniosek elektroniczny

Wniosek elektroniczny dostępny jest tutaj. Jest to formularz elektroniczny w usłudze Microsoft Office 365 udostępnionej każdemu pracownikowi UJ (adres rozpoczyna się od forms.office.com). Wypełnienie formularza wymaga zalogowania się swoim identyfikatorem.

Procedura wnioskowania

 1. Wnioskujący wypełnia formularz wniosku
 2. Po przesłaniu, wniosek podlega on weryfikacji przez pracowników Działu Infrastruktury Sieciowej. Pracownik DIS może kontaktować się z Wnioskującym w celu doprecyzowania danych wniosku
 3. Po zweryfikowaniu wniosek przesyłany jest do elektronicznej akceptacji do uprawnionej osoby.
 4. Wnioskujący dostaje powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu wniosku.
 5. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany Dział Infrastruktury Sieciowej przystępuje do konfiguracji listy w systemie SYMPA.
 6. Wnioskujący powiadamiany jest emailem o założeniu listy.

Wnioskujący ma obowiązek zgłosić się na krótkie szkolenie z użytkowania systemu SYMPA lub też zapoznać się z dostępnymi przewodnikami.

 

Kontakt w sprawie systemu masowej wysyłki SYMPA.

e-mail: dis-listyDystrybucyjne@uj.edu.pl

 

Osoby odpowiedzialne:

Dział Infrastruktury Systemów Informatycznych świadczy usługi dostępu do sieci Internet dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aby przyłączyć komputer do sieci akademickiej UJ, należy otrzymać adres IP oraz poprawnie skonfigurować parametry sieciowe komputera. Każdy komputer dołączany do sieci UJ musi być wyposażony w legalne oprogramowanie.

Adres IP

Adres IP musi być unikatowym adresem należącym do podsieci wydzielonej dla danej jednostki Uniwersytetu. Adres przydziela lokalny administrator odpowiedzialny za działanie sieci w danej jednostce UJ. Konfiguracja adresu IP danego komputera zawiera ustawienia adresu IP, maski podsieci, domyślnej bramy oraz adresów serwerów nazw (DNS). 

Adres IP może być przydzielony użytkownikowi automatycznie, bądź przydzielony przez lokalnego administratora.

Wydzielanie przestrzeni adresowej dla poszczególnych jednostek w ramach Uniwersyteu należy do Działu Infrastruktury Sieciowej.

Serwery DNS

 • Podstawowym serwerem DNS obsługującym domenę .uj.edu.pl jest komputer o adresie 149.156.89.2  
 • Jako alternatywny serwer DNS można skonfigurować serwer o adresie 149.156.89.30

Wszelkie problemy z dostępem do sieci Internet prosimy zgłaszać do DISI.

Uniwersytet Jagielloński, chcąc utrzymać, jednolitość wizualną oraz spójność serwisów webowych jednostek UJ zaleca korzystanie z portalu uniwersyteckiego opartego o platformę Liferay jako środowiska budowy tychże serwisów. Portalem uniwersyteckim zarządza Sekcja ds. Portalu Uniwersyteckiego i do niej należy kierować wnioski o serwisy w ramach portalu uniwersyteckiego.

W przypadkach serwisów WWW wymagających innej platformy, jednostki UJ mogą skorzystać z dodatkowych możliwości oferowanych przez Dział Infrastruktury Sieciowej (DIS), co powinno zostać uzasadnione we wniosku.

Jednostki mogą skorzystać z hostingu PHP wraz z bazą danych Maria DB.

 

Zasady korzystania z hostingów webowych DIS

 1. Jednostki wnioskujące o udostępnienie hostingów webowych w ramach infrastruktury administrowanej przez DIS muszą zapewnić we własnym zakresie kompetentną kadrę do tworzenia i utrzymania serwisów. Serwisy tworzone na wspomnianej wyżej infrastrukturze są całkowicie budowane i utrzymywane przez jednostki.
 2. Dział Infrastruktury Sieciowej dostarcza jedynie technicznych możliwości. Nie realizuje przygotowania, publikowania i bieżącego utrzymania serwisów. Nie dostarcza także wsparcia merytorycznego w użytkowaniu ww. platform.
 3. DIS nie zezwala na instalację na hostingu własnych instalacji platform CMS bez uprzedniego uzyskania zgody DIS. W takich przypadkach jednostka wnioskująca jest w pełni odpowiedzialna za utrzymanie instalacji CMS w tym w szczególności za zabezpieczenie i bieżącą aktualizację ssystemu.
 4. DIS zastrzega sobie prawo zablokowania hostingu bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku, gdy hosting:
 • stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub stabilności działania infrastruktury,
 • w sposób oczywisty narusza zasady publikowania treści.
 1. Administratorzy wyznaczeni przez jednostki do prowadzenia swoich serwisów są odpowiedzialni za bieżące uaktualnianie oprogramowania w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa działania.
 2. DIS dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości działania hostingu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku ciągłości jego działania.
 3. DIS zastrzega sobie prawo czasowego wyłączania hostingu bez uprzedniego powiadomienia,  ile ma to miejsce w ramach zaplanowanych okien serwisowych.

Zasady publikowania treści w hostingu

 1. Jednostka/osoba wnioskująca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane w ramach hostingu.
 2. Za niedozwolone działanie uznaje się:
 • publikowanie treści skutkujące naruszeniem dóbr osobistych innych osób;
 • publikowanie treści naruszających prawa własności intelektualnych;
 • publikację treści zakazanych prawem polskim i dobrymi obyczajami;
 • wykorzystanie hostingu w celach prowadzenia działań politycznych;
 • wykorzystanie hostingu do przetwarzania danych osobowych;

 

Wnioskowanie o utworzenie hostingu

 

Wniosek o przygotowanie hostingu na potrzeby serwisu webowego składany jest drogą elektroniczną poprzez wypełnienie wniosku internetowego

Wniosek może wypełnić pracownik UJ po uprzednim zalogowaniu się identyfikatorem pracowniczym (adresem e-mail).

Wystąpienie o hosting Wnioskujący powinien uzgodnić z przełożonym na poziomie dziekana lub dyrektora instytutu lub katedry. Osoba ta musi być wskazana następnie we wniosku. System informatyczny automatycznie prześle do przełożonego informację o złożeniu wniosku przez wnioskującego.

We wniosku, wnioskujący zobowiązany jest określić m.in. rodzaj hostingu, zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową, przewidywany okres funkcjonowania serwisu, a przede wszystkim dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych merytorycznie i administratorów serwisu.

Przestrzeń dyskowa przypisana do hostingu nie może być większa niż 500 MB. Większa przestrzeń może być wnioskowana jedynie za zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Informatycznych.

Biblioteka Jagiellońska udostępnia Państwu nowe narzędzie HAN – Hidden Automatic Navigator, umożliwiające zdalny dostęp spoza sieci komputerowej UJ do zasobów cyfrowych udostępnianych przez stronę Biblioteki Jagiellońskiej, które zastępuje dotychczas wykorzystywany w tym celu Extranet UJ. Aby uzyskać zdalny dostęp do baz danych oraz pozostałych oferowanych przez BJ zasobów cyfrowych, należy najpierw wybrać odpowiednią bazę danych/zasób cyfrowy poprzez właściwy link dostępny na stronie Biblioteki Jagiellońskiej po rozwinięciu menu działu "ZASOBY CYFROWE". Następnie w otwartym oknie należy zalogować się podając adres i hasło do poczty uniwersyteckiej.

Po udanym zalogowaniu, do momentu zamknięcia przeglądarki lub zakończenia sesji, nie ma potrzeby ponownego logowania w przypadku korzystania z innej bazy danych/innego zasobu cyfrowego.
Zdalny dostęp via HAN nie wymaga wcześniejszego logowania do extranetu UJ.

Wczelkie pytania dotyczące technicznych problemóz z zdalnym dostępem do baz danych prosimy kierować na adres e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl lub telefonicznie 12 663 35 03 - p. Marek Krośniak.

Jeżeli powyżej nie znajduje się odpowiedź na Państwa pytanie to zapraszamy na stronę http://www.dis.uj.edu.pl/uslugi-it/extranet, gdzie znajduje się więcej informacji o połączeniu szyfrowanym

lub

swój problem opisz i zgłoś pracownikom Pomocy IT poprzez formularz dostępny na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy pomocit@uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Zdalnego Nauczania

Centrum Zdalnego Nauczania UJ to jednostka pozawydziałowa zajmująca się promocją zdalnego nauczania akademickiego, tworzeniem serwisów internetowych, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.

W przypadku trudności z zalogowaniem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami wyświetlanymi na stronie logowania. Najczęściej problem ten jest w stanie rozwiązać sekretariat jednostki przez przydzielenie nowego hasła jednorazowego lub uzupełnienie danych w adres z domeną "@uj.edu.pl".

Najprawdopodobniej przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedopisanie roli "koordynator zajęć" w kursie w systemie USOS. W tym przypadku należy zwrócić się do sekretariatu swojej jednostki z prośbą o uzupełnienie danych.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie ministerialne dopuszcza zdalnie tylko 60% ogólnej liczby zajęć dydaktycznych na danym kierunku studiów , tzn. poszczególny przedmiot może być realizowany zdalnie, ale nie całe studia. Należy również pamiętać, aby wszystkie zaliczenia końcowe i egzaminy były przeprowadzone w siedzibie uczelni.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.czn.uj.edu.pl/

lub

swój problem opisz i zgłoś pracownikom Pomocy IT poprzez formularz dostępny na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy pomocit@uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron