Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oprogramowanie: strona dedykowana szerokiej gamie oprogramowania dla jednostek, pracowników i studentów. Informacje dotyczące uzyskania oraz użytkowania programów dla jednostek UJ.

Zgłoś problem
 • Jeżeli wśród przygotowanych pytań oraz odpowiedzi nie ma szukanego rozwiązania, to proszę zgłosić problem poprzez formularz.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oprogramowanie

Oprogramowanie

Do podstawowych zadań Działu Usług Informatycznych należy organizowanie przedsięwzięć i podejmowanie działań związanych z komputerowym wspomaganiem działalności administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Licencje odpłatne

 • Oprogramowanie Microsoft
  • rodzaj: pełna oferta oprogramowania firmy Microsoft
  • dostępna dla: jednostki UJ (na komputery służbowe)
 • Oprogramowanie Esri ArcGIS
  • rodzaj: oprogramowanie GIS,
  • dostępna dla: dostępny dla jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)

Procedura uzyskiwania licencji oraz nośników na poszczególne programy jest dostępna na stronach Działu Usług Informatycznych UJ w sekcji „Oprogramowanie". Do powyższej strony można również dostać się z głównej strony portalu Uniwersytetu Jagiellońskiegoklikając kolejno „Pracownicy" lub "Doktoranci" lub „Studenci", a następnie „Narzędzia" i „Oprogramowanie".

W większości przypadków, aby uzyskać dostęp do licencji i oprogramowania, należy zalogować do portalu UJ przy użyciu konta pocztowego w domenie @uj.edu.pl@student.uj.edu.pl bądź doctoral@uj.edu.pl.

Licencje nieodpłatne

 

Dla społeczności uniwersyteckiej dostępnych jest wiele programów nieodpłatnie:

 • Altap Salamander
  • rodzaj: menedżer plików,
  • dostępny dla jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)
 • ChemBioDraw
  • rodzaj: służący do tworzenia i edycji struktur związków chemicznych w 2D, 3D, szlaków chemicznych oraz predykcji właściwości chemicznych i generowania nazwy danego związku chemicznego,
  • dostępny dla jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)
 • ESET
  • rodzaj: oprogramowanie antywirusowe
  • dostępny dla jednostek UJ (na komputery służbowe) oraz pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne)
 • EthoVision
  • rodzaj: badania charakterystyki ruchu zwierząt
  • dostępny dla pracowników UJ
 • LabView
  • rodzaj: programowanie układów i urządzeń elektronicznych, akwizycji i przesyłu danych, sterowania urządzeń laboratoryjnych
  • dostępne dla: jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)
 • Mathcad
  • rodzaj: system algebry komputerowej,
  • dostępny dla: jednostek UJ (komputery służbowe), pracowników UJ (komputery przyłączone do sieci UJ)
 • MATLAB
  • rodzaj: system algebry komputerowej,
  • dostępny dla: jednostek UJ (komputery służbowe), pracowników UJ (komputery przyłączone do sieci UJ)
 • OriginLab
  • rodzaj: analiza i wizualizacja danych,
  • dostępny dla: jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)
 • PeakFit
  • rodzaj: analiza danych wielowierzchołkowych,
  • dostępny dla: jednostek UJ (komputery przyłączone do sieci UJ)
 • PS IMAGO PRO (SPSS)
  • rodzaj: system analityczno-raportujący,
  • dostępny dla: jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne),
 • SAS
  • rodzaj: analiza danych,
  • dostępne dla: jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)
 • STATISTICA
  • rodzaj: statystyczna analizy danych,
  • dostępne dla: jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)
 • Statgraphics Centurion
  • rodzaj: statystyczna analizy danych,
  • dostępne dla: jednostek UJ (na komputery służbowe), pracowników UJ (komputery służbowe i prywatne) oraz doktorantów i studentów UJ (komputery prywatne)

Procedura uzyskiwania licencji oraz nośników na poszczególne programy jest dostępna na stronach Działu Usług Informatycznych UJ w sekcji „Oprogramowanie". Do powyższej strony można również dostać się z głównej strony portalu Uniwersytetu Jagiellońskiegoklikając kolejno „Pracownicy" lub "Doktoranci" lub „Studenci", a następnie „Narzędzia" i „Oprogramowanie".

W większości przypadków, aby uzyskać dostęp do licencji i oprogramowania, należy zalogować do portalu UJ przy użyciu konta pocztowego w domenie @uj.edu.pl@student.uj.edu.pl bądź doctoral@uj.edu.pl.

Zmiany w dostępie do bazy LEX - System Informacji Prawnej.

Zmiany w dostępie do bazy LEX - System Informacji Prawnej.

Uniwersytet Jagielloński podpisał umowę, która umożliwia pracownikom, doktorantom i studentom UJ korzystanie z Systemu Informacji Prawnej LEX.

Umowa obowiązuje do 15 maja 2021 roku.

Dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX jest możliwy po zalogowaniu się na tej stronie.

Najczęstsze przyczyny problemów napotykanych podczas pobierania oprogramowania ze stron UJ

proszę sprawdzić czy:

 1. użytkownik jest zalogowany
 2. użytkownik ma wystarczające uprawnienia -  czy np. student nie pobiera oprogramowania przeznaczonego tylko dla pracowników UJ
 3. używając Mozilla Firefox, przeglądarka nie zawiesza się w trakcie pobierania lub otwiera okno wypełnione przypadkowymi znakami. W takim przypadku proszę użyć innej przeglądarki
 4. pobrany plik jest kompletny lub pobieranie nie kończy się błędem przed pobraniem całego pliku. Jeżeli wystąpi taki błąd to proszę ponowić pobieranie.

Ewentualne pytania proszę wysyłać poprzez formularz "Zgłoś problem" lub wysyłając wiadomość na adres dui@uj.edu.pl.

Jeżeli powyżej nie było odpowiedzi na Twoje pytanie, to...

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://dui.uj.edu.pl/

lub

swój problem opisz i zgłoś pracownikom Pomocy IT poprzez formularz dostępny na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy pomocit@uj.edu.pl.