Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poczta uniwersytecka: serwis gromadzący informacje ogólne o systemie pocztowym, opisy konfiguracji programów pocztowych oraz rozwiązania dotyczące działania poczty centralnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoś problem
 • Jeżeli wśród przygotowanych pytań oraz odpowiedzi nie ma szukanego rozwiązania, to proszę zgłosić problem poprzez formularz.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poczta dla pracowników

Poczta dla pracowników

Uniwersytet Jagielloński uruchomił dla pracowników nowy, nowoczesny, system poczty elektronicznej, oferujący  jego użytkownikom wiele interesujących funkcjonalności zwiększając równocześnie komfort i bezpieczeństwo w zakresie wymiany informacji. System działa w oparciu o nową, lokalną infrastrukturę sprzętową UJ.

Regulamin użytkowania Centralnej Poczty Elektronicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin użytkowania Centralnej Poczty Elektronicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Poczta pracownicza

 

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego do usługi pocztowej logują się poprzez stronę https://outlook.office.com

Pracownik - odbiór osobisty hasła - lokalizacje.

 

Z uwagi na sytuację związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzono zmiany w sposobie wydawania haseł tymczasowytch, które są wysyłane drogą mailową do kierownika jednostki macierzystej.

Dane do logowania do maila można odbierać WYŁĄCZNIE w tych miejscach
 

 • Dział Infrastruktury Systemów Informatycznych, PomocIT, ul. W.Reymont 4, pok. -139;
 • Ośrodek Komputerowy Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7e, pok. 1;
 • Dział Administracji Kampusu, ul. Gronostajowa 3, pok. 107 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 506 006 789).

Zmiana hasła do konta pracowniczego.

Aby zmienić hasło, należy zalogować się na stronie: http://idm.uj.edu.pl/opt i kliknąć przyciski kliknąć przycisk ZMIANA HASŁA

Nowe hasło powinno mieć od 8-16 znaków i zawierać co najmniej:

jedną dużą literę
jedną małą literę
cyfrę
jeden spośród znaków
@#$%^&*()_-=+[]{}|:.,?/~

Odzyskiwanie utraconego hasła do konta pocztowego za pomocą SMS'a

W przypadku zapomnienia hasła użytkownik może je ponownie samodzielnie zdefiniować za pomocą procedury opartej o komunikację SMS.

Procedura ta możliwa jest do realizacji tylko wówczas, gdy użytkownik wcześniej zdefiniował w systemie numer telefonu, który ma być wykorzystany do odebrania SMS-a z kodem.

Jeśli spełniony jest powyższy warunek, użytkownik może dokonać ponownego zdefiniowania hasła wywołując aplikację dostępną pod adresem https://idm.uj.edu.pl/PasswordReset

Należy pamiętać, iż w przypadku osób posiadających zarówno konto pracownicze jak i studenckie zmiana hasła obejmuje oba konta.

Propagacja nowego hasła do usługi Office 365 może zająć kilka minut.

Niniejsza procedura nie dotyczy redefiniowania hasła do systemu SAP i portalu pracowniczego PI.

Zdefiniowanie numeru telefonu wykorzystywanego w niniejszej procedurze możliwe jest w Osobistym Profilu Tożsamości lub (dla pracowników migrujących pocztę ze starego systemu) na ekranie aktywacji nowej poczty elektronicznej. Więcej o OPT.

Opis procedury odzyskiwania hasła krok po kroku dostępny na stronie http://www.dis.uj.edu.pl/uslugi-it/zarzadzanie-tozsamoscia/odzyskiwanie-hasla

Konta pocztowe dla emerytowanych pracowników naukowo-dydaktycznych.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Regulaminem użytkowania Centralnej Poczty Elektronicznej UJ osobami uprawnionymi do bezterminowego korzystania z usług Centralnej Poczty Elektronicznej są emerytowani pracownicy UJ posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Zachowanie konta pocztowego nie następuje automatycznie. W tym celu należy złożyć oświadczenie emeryta, które jest dostępne na strony internetowej https://pomocit.uj.edu.pl/do-pobrania Oświadczenie to należy wydrukować i podpisać, a następnie złożyć osobiście lub drogą mailową w Dziale Spraw Osobowych UJ/CM.

Sprawdzanie daty ważności konta pocztowego.

Aby sprawdzić datę ważności konta pocztowego należy zalogować się do Osobistego Profilu Tożsamości https://idm.uj.edu.pl/OPT/ 

W zakładce Usługi/Services w pozycji - Data końc. k. lokalnego

W przypadku przedłużenia ważności konta pocztowego, nowa data pojawi się w pozycji  - Rozsz. ważności k. prac.

Osobisty Profil Tożsamości

Szanowni Państwo,

został dla Państwa uruchomiony:

OSOBISTY PROFIL TOŻSAMOŚCI

W ramach tej usługi, po zalogowaniu mogą Państwo:

 • sprawdzić swoje dane pracownicze,
 • wprowadzić numer telefonu komórkowego dla SMS, który ułatwi odzyskanie hasła (przycisk w prawym dolnym rogu strony "Edytuj numer tel. dla SMS"),
 • zmienić lub uzgodnić hasło,
 • sprawdzić listę posiadanych adresów/aliasów pocztowych,
 • sprawdzić wielkość swojego konta pocztowego.

Zapraszamy do zapoznania się z usługą, która jest dostępna pod adresem:

https://idm.uj.edu.pl/opt

Ustawienia klientów pocztowych dla kont pracowniczych

Instrukcja konfiguracji nowej poczty pracowniczej dla klienta pocztowego np.: Thunderbird

Poniżej znajduje się komplet ustawień klientów pocztowych dla pracowniczych kont pocztowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Konfiguracja dla nowej wersji poczty

typ serwera: IMAP
serwer poczty przychodzącej (server name): outlook.office365.com
port: 993
metoda uwierzytelniania (encryption method): SSL/TLS

typ serwera: SMTP
serwer poczty wychodzącej (server name): smtp.office365.com
port: 587
metoda uwierzytelniania (encryption method): STARTTLS

 • POP3 - protokół nie jest obsługiwany.

Instrukcja konfiguracji poczty MS Exchange dla klienta pocztowego MS Outlook

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą logować się do nowej usługi pocztowej również poprzez stronę https://outlook.office.com

Limity wysyłki w centralnej elektronicznej poczcie uniwersyteckiej (dotyczy poczty w chmurze O365)

https://dis.uj.edu.pl/limity-wysylki-w-poczcie-uj

Utworzenie konta funkcyjnego

Wniosek o założenie konta funkcyjnego można wypełnić na naszej stronie internetowej w zakładce Formularze.

 

https://pomocit.uj.edu.pl/formularze

Utworzenie konta dla pracownika na umowę cywilno-prawną

Gdy umowa zostanie podpisana, należy przesłać ją niezwłocznie do Działu Spraw Osobowych. Po otrzymaniu potwierdzenia z tego działu, że umowa została zarejestrowana w systemie SAP, proszę skontaktować się z Pomocą IT w celu aktywacji konta pocztowego.

Utworzenie konta dla gościa/stypendysty/wolontariusza Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wniosek o założenie konta dla gościa można wypełnić na naszej stronie internetowej w zakładce Formularze.

 

https://pomocit.uj.edu.pl/formularze

Wysyłanie wiadomości jako załącznika OWA

Aby wysłać wiadomość jako załącznik, można zrobić to na dwa sposoby:

Przeciągnij myszą, aby dołączyć wiadomość:
 1. Otwórz nową wiadomość lub odpowiedz na istniejącą na albo prześlij ją dalej.

 2. Otwórz wiadomość w nowym oknie, wybierając pozycję Otwórz w nowym oknie.

 3. Rozmieść okna, tak aby wiadomość była widoczna zarówno na liście wiadomości i Nowa wiadomość.

 4. Zaznacz i przeciągnij wiadomość, którą chcesz dołączyć, z listy wiadomości do nowej wiadomości.

Skopiuj i wklej, aby dołączyć wiadomość:
 1. W widoku listy zaznacz wiadomość, którą chcesz dołączyć, i naciśnij klawisze Ctrl+C, aby ją skopiować.

 2. Otwórz nową wiadomość lub odpowiedz na istniejącą albo prześlij ją dalej.

 3. Gdy nowa wiadomość zostanie otwarta w okienku odczytu, naciśnij klawisze Ctrl+V, aby dołączyć skopiowaną wiadomość.

Procedura kopiowania wiadomości pomiędzy kontami pocztowymi.

Procedura kopiowania wiadomości e-mail pomiędzy kontem pocztowym w domenie @if.uj.edu.pl (stara poczta) a kontem pocztowym w domenie @uj.edu.pl (nowa poczta) znajduje się w dokumencie: MigracjaWiadomości

Program Thunderbird, o którym mowa w instrukcji należy pobrać z: ThunderbirdMigracja

Komunikat serwera poczty: Twoja skrzynka pocztowa jest prawie pełna.

Szanowni Państwo.

Osoby korzystające z nowej poczty pracowniczej otrzymują czasami wiadomości e-mail informujące o przepełnieniu skrzynki pocztowej. W wiadomości takiej znajduje się link do strony internetowej, na której należy podać login i hasło aby zostało powiększone konto pocztowe. Pod żadnym pozorem nie wolno tego robić! Takie działanie spowoduje przejęcie konta pocztowego użytkownika przez hakerów.

Nasz system pocztowy informuje użytkownika o przepełnieniu skrzynki poprzez:

 1. komunikaty podczas przeglądania poczty na stronie owa.uj.edu.pl,
 2. komunikaty w programie MS Outlook skonfigurowanym na połączenie z serwerem Exchange,
 3. automatyczną wiadomość e-mail.

Jak można odróżnić wiadomość prawdziwą od fałszywej?

 1. Prawdziwa wiadomość nie zawiera odnośników do innych stron.
 2. Pasek zajętości skrzynki pocztowej informuje o liczbie zajętych MB z dostępnych MB.
 3. Na końcu wiadomości znajduje się informacja co można zrobić aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie standardowego rozmiaru konta pocztowego. Opis tej procedury znajdą Państwo na stronie www.pomocIT.uj.edu.pl

 

Przykład prawidłowego komunikatu serwera Centralnej Poczty Uniwersyteckiej:


Od:<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@uj.edu.pl>
Data: 1 marca 2017 00:00:00 CET
Do: <...@uj.edu.pl>
Temat: Twoja skrzynka pocztowa jest prawie pełna.

Twoja skrzynka pocztowa jest prawie pełna.

1886 MB

 

1953 MB

Obecny rozmiar

 

Maksymalny rozmiar

Zmniejsz rozmiar używanej skrzynki pocztowej. Usuń z niej niepotrzebne elementy i opróżnij folder Elementy usunięte.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem obsługi użytkowników – Pomoc informatyczna UJ w ramach Działu Usług Informatycznych:

 • poprzez stronę pomocit.uj.edu.pl
 • telefonicznie: 12 663 1010, 12 663 1011, 12 663 1012

Jeżeli powyżej nie było odpowiedzi na Twoje pytanie, to...

swój problem opisz i zgłoś pracownikom HelpDesku za pomocą formularza dostępnego na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy pomocit@uj.edu.pl.