Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poczta uniwersytecka: serwis gromadzący informacje ogólne o systemie pocztowym, opisy konfiguracji programów pocztowych oraz rozwiązania dotyczące działania poczty centralnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoś problem
 • Jeżeli wśród przygotowanych pytań oraz odpowiedzi nie ma szukanego rozwiązania, to proszę zgłosić problem poprzez formularz.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Usługi pocztowe dla studentów i doktorantów.

Usługi pocztowe dla studentów i doktorantów.

Regulamin użytkowania usługi Office 365

Regulamin studenckiego konta pocztowego wraz z towarzyszącymi usługami Office 365

Aktywacja kont pocztowych dla studentów i doktorantów

Jeśli nie posiadasz konta poczty uniwersyteckiej i chcesz ją aktywować, zaloguj się do strony USOSweb i przejdź do zakładki DLA WSZYSTKICH → AKTYWACJA POCZTY.

WAŻNE: Proces aktywacji konta pocztowego trwa około 24 godzin.

Po pełnej aktywacji konta pocztowego będzie można:

Logowanie do dodatkowych usług Office Online będzie możliwe przez portal https://portal.microsoftonline.com/. Podane adresy przekierowują do punktu logowania Microsoft - należy logować się poprzez swój oficjalny uniwersytecki login: zwykle jest to imię.nazwisko@student.uj.edu.pl

Wraz z dostępem do poczty uniwersyteckiej, otrzymują Państwo możliwość korzystania z pakietu Office365 w wersji online, który jest dostępny po zalogowaniu do poczty.

Promocja czyli zmiana adresu e-mail pomiędzy domenami @student.uj.edu.pl, @doctoral.uj.edu.pl i @alumni.uj.edu.pl.

Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany (tzw. promocji) swojego adresu pocztowego z domeny:

 • @student.uj.edu.pl na @doctoral.uj.edu.pl
 • @student.uj.edu.pl na @alumni.uj.edu.pl - dot. absolwentów
 • @doctoral.uj.edu.pl na @alumni.uj.edu.pl - dot. absolwentów

wykonując następujące czynności:

 1. należy zalogować się na stronę https://idm.uj.edu.pl/opt przy pomocy dotychczasowego adresu (w domenie @student.uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl) oraz bieżącego hasła,
 2. uruchomić procedurę "zmiana adresu", która będzie widoczna po wybraniu z menu po lewej stronie linku poczta elektroniczna,
 3. Dalej należy postępować wg instrukcji.

Ustawienia klientów pocztowych dla kont studenckich i doktoranckich w chmurze o365

Poniżej znajduje się komplet ustawień klientów pocztowych dla kont studenckich i doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w usłudze Microsoft o365.

 • IMAP

serwer poczty przychodzącej (server name): outlook.office365.com
port: 993
metoda uwierzytelniania (encryption method): SSL

 • SMTP

serwer poczty wychodzącej (server name): smtp.office365.com
port: 587
metoda uwierzytelniania (encryption method): TLS

 • POP3 (prawidłowe ustawienia dla konta pocztowego Google)

serwer poczty przychodzącej (server name): outlook.office365.com
port: 995
metoda uwierzytelniania (encryption method): SSL

Logowanie do nowej poczty (studenci, doktoranci)

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego do nowej usługi pocztowej w domenie o365 logują się poprzez stronę https://outlook.com/student.uj.edu.pl lub http://login.microsoftonline.com oraz przez portal USOSweb

Zarządzanie kontem pocztowym (migracja adresów, zmiana hasła) - Osobisty Profil Tożsamości

Szanowni Państwo,

został dla Państwa uruchomiony:

OSOBISTY PROFIL TOŻSAMOŚCI

W ramach tej usługi, po zalogowaniu mogą Państwo:

 • sprawdzić swoje dane podstawowe,
 • wprowadzić numer telefonu komórkowego dla SMS, który ułatwi odzyskanie hasła (przycisk w prawym dolnym rogu strony "Edytuj numer tel. dla SMS"),
 • zmienić hasło,
 • sprawdzić listę posiadanych adresów/aliasów pocztowych,
 • sprawdzić wielkość swojego konta pocztowego.

Zapraszamy do zapoznania się z usługą, która jest dostępna pod adresem:

https://idm.uj.edu.pl/opt

Procedura zmiany adresu do korespondencji via e-mail w WIZYTÓWCE USOSWEB.

Aby zmienić adres e-mail wyświetlany w WIZYTÓWCE USOS należy:

 1. zalogować się do strony usosweb.uj.edu.pl używając identyfikatora w domenie @student.uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl oraz dotychczasowego hasła.
 2. wybrać zakładkę MÓJ USOSWEB; wybrać znajdujący się po lewej stronie ekranu przycisk WIZYTÓWKA.
 3. użytkownik powinien wpisać aktualny adres e-mail w domenie uniwersyteckiej w rubrykę "Zmiana adresu e-mail" i potwierdzić klikając w przycisk "UAKTUALNIJ DANE".
 4. Po wprowadzeniu nowych danych, strona powinna zwrócić informację: "Dane zapisane"

Zmiana nazwiska

W celu zmiany adresu e-mail w przypadku zmiany nazwiska, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją z zachowaniem kolejności:

 1. Dotyczy tylko studentów/doktorantów będących pracownikami lub byłych pracowników UJ. W przypadku zmiany nazwiska, należy zgłosić się do Działu Spraw Osobowych (ul. Straszewskiego 27, p. I) wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość.
 2. Wszyscy studenci/doktoranci muszą zgłosić zmianę nazwiska w sekretariacie dydaktycznym właściwej sobie jednostki UJ (Dziekanat).
 3. Przesłać na adres pomocit@uj.edu.pl informację o zmianie nazwiska i prośbę o stosowną zmianę w adresie e-mail.
 4. Po sprawdzeniu danych i modyfikacji konta użytkownik otrzyma list z dalszymi informacjami. 

Stary adres mailowy pozostaje automatycznie przypisany jako alias do nowego.

WAŻNE:

Z uwagi na pewne różnice pomiędzy serwerami poczty Pracowniczej oraz Studenckiej (w tym także doktoranckiej)  po zmianie adresu na koncie studenckim następuje chwilowa niedostępność zawartości skrzynki.

Odzyskiwanie utraconego hasła do konta pocztowego za pomocą SMS'a

W przypadku zapomnienia hasła użytkownik może je ponownie samodzielnie zdefiniować za pomocą procedury opartej o komunikację SMS.

Procedura ta możliwa jest do realizacji tylko wówczas, gdy użytkownik wcześniej zdefiniował w systemie numer telefonu, który ma być wykorzystany do odebrania SMS-a z kodem.

Jeśli spełniony jest powyższy warunek, użytkownik może dokonać ponownego zdefiniowania hasła wywołując aplikację dostępną pod adresem https://idm.uj.edu.pl/PasswordReset

Należy pamiętać, iż w przypadku osób posiadających zarówno konto pracownicze jak i studenckie zmiana hasła obejmuje oba konta.

Propagacja nowego hasła do usługi Office 365 może zająć kilka minut.

Niniejsza procedura nie dotyczy redefiniowania hasła do systemu SAP i portalu pracowniczego PI.

Zdefiniowanie numeru telefonu wykorzystywanego w niniejszej procedurze możliwe jest w Osobistym Profilu Tożsamości lub (dla pracowników migrujących pocztę ze starego systemu) na ekranie aktywacji nowej poczty elektronicznej. Więcej o OPT.

Opis procedury odzyskiwania hasła krok po kroku dostępny na stronie http://www.dis.uj.edu.pl/uslugi-it/zarzadzanie-tozsamoscia/odzyskiwanie-hasla

Odzyskiwanie utraconego hasła do konta pocztowego

Aby odzyskać hasło do konta pocztowego student/doktorant musi zwrócić się do sekretariatu dydaktycznego właściwej sobie jednostki UJ gdzie po okazaniu aktualnej legitymacji otrzyma hasło tymczasowe. W razie problemów można zwrócić się o pomoc pisząc na adres pomocit@uj.edu.pl.

Hasło tymczasowe należy niezwłocznie zmienić. Można tego dokonać TYLKO poprzez Punkt Logowania UJ (https://login.uj.edu.pl). Nie można dokonać zmiany hasła bezpośrednio w chmurze Office 365.

Procedura zmiany hasła została opisana w artykule poniżej.

Zmiana hasła

Aby zmienić hasło, należy wywołać Punkt Logowania UJ (http://login.uj.edu.pl), zalogować się,  a następnie w zakładce "ZMIANA HASŁA", która jest widoczna dopiero po zalogowaniu,  postępować zgodnie z poleceniami. 

WAŻNE:

Nowe hasło powinno mieć od 8 - 16 znaków i zawierać co najmniej:

 • jedną dużą literę
 • jedną małą literę
 • cyfrę
 • jeden spośród znaków !@#$%^&*-_+=[]{}|:,.?/~()

Listy dystrybucyjne komunikatów dla studentów, doktorantów i pracowników UJ

Na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcjonuje system automatycznego przesyłania komunikatów do predefiniowanych grup użytkowników. Nowi studenci, doktoranci i pracownicy są automatycznie przydzielani do właściwej grupy. Obecnie dostępne są następujące grupy:

Ze względów organizacyjnych obejmujących działania administracyjne na uczelni, nie ma możliwości wypisania się z grup studenci i pracownicy. Odbieranie korespondencji wysyłanej do wybranej grupy jest obowiązkowe w poczcie uniwersyteckiej.

Jeżeli powyżej nie było odpowiedzi na Twoje pytanie, to...

swój problem opisz i zgłoś pracownikom Pomocy IT poprzez formularz dostępny na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy o365@uj.edu.pl.