Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury zarządzania tożsamością w Uniwersytecie Jagiellońskim na potrzeby udziału w Federacji PIONIER.Id

 

Konto upoważniające do logowania w usługach zewnętrznych jest indywidualnym kontem użytkownika systemów komputerowych UJ i podlega zasadom zawartym w regulaminach użytkowania usług IT w UJ. Konto użytkownika służy uwierzytelnieniu we wszystkich usługach wewnętrznych UJ i przy dostępie do eduroam.

 

Konto jest zakładane na następujących zasadach:

 1. Konto, w stanie nieaktywnym, zakładane jest automatycznie na podstawie danych w systemie kadrowym UJ. Ważność konta wyznacza okres trwania umowy o pracę.

 2. Po dane do logowania do maila należy zgłaszać się do swojego przełożonego, a w przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 12 663 50 70.

 3. Resetowanie hasła jest możliwe w ww. punktach lub też może być dokonane samodzielnie z wykorzystaniem kodu SMS, o ile użytkownik zdefiniował uprzednio kontaktowy nr telefonu.

 

 1. Konto aktywowane jest automatycznie w dniu rozpoczęcia nowej umowy.
 2. Logowanie możliwe jest przy użyciu danych dostępowych wykorzystywanych w czasie trwania poprzedniej umowy o pracę.

 1. Konto, w stanie nieaktywnym, zakładane jest automatycznie na podstawie danych w systemie USOS. Dostęp do usług ( z wyłączeniem systemu USOSWeb) wygasa automatycznie 4 miesiące po dacie obrony pracy. W przypadku skreślenia z listy studiujących, dostęp do usług (z wyłączeniem USOSWeb) ustaje w dniu następnym po zaewidencjonowaniu skreślenia.

 2. Aktywacji konta student dokonuje z poziomu systemu USOSWeb.

 3. W okresie 4 miesięcy od obrony pracy student/doktorant może przenieść swoje konto do domeny przeznaczonej dla absolwentów.

 

 1. Absolwenci mają możliwość bezterminiowego użytkowania konta, jednak zakres dostępnych usług ograniczony jest jedynie do poczty elektronicznej w domenie @alumni.uj.edu.pl oraz do USOSWeb.

 1. Konto gościa może zostać założone na wniosek pracownika UJ, który staje się tzw. sponsorem konta. Wniosek elektroniczny dostępny jest pod adresem: https://pomocit.uj.edu.pl/formularze

 2. Konto gościa zakładane jest na określny czas. Dane dostępowe do konta przekazywane są do sponsora konta.

 3. Zakres usług dostępnych dla konta gościa jest ograniczony w stosunku do kont pracowników i studentów

 1. Konto gościa może zostać założone na wniosek pracownika UJ, który staje się tzw. sponsorem konta. Wniosek elektroniczny dostępny jest pod adresem: https://pomocit.uj.edu.pl/formularze

 2. Konto gościa zakładane jest na określny czas. Dane dostępowe do konta przekazywane są do sponsora konta.

 3. Zakres usług dostępnych dla konta gościa jest ograniczony w stosunku do kont pracowników i studentów

Resetowanie hasła jest możliwe w punktach dokonujących aktywacji kont pracowniczych lub też może być dokonane samodzielnie z wykorzystaniem kodu SMS, o ile użytkownik zdefiniował uprzednio kontaktowy nr telefonu.

 

Więcej nt. zarządzania tożsamością w systemach informatycznych UJ - https://dis.uj.edu.pl/uslugi-it/zarzadzanie-tozsamoscia

Regulamin poczty elektronicznej UJ - https://dis.uj.edu.pl/regulamin-poczty

Regulamin usług Office 365 - https://pomocit.uj.edu.pl/poczta_studenci

Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralny Punkt Logowania - https://dis.uj.edu.pl/regulamin-zewnetrznych-uslug