Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SAP oraz PI: podstawowe wiadomości o Zintegrowanym Systemie Zarządzania Uczelnią, pierwsze kroki oraz obsługa systemu SAP. Kwestie dotyczące logowania, wypełnianie wniosków, uprawnienia do systemu produkcyjnego SAP.

Zgłoś problem
  • Jeżeli wśród przygotowanych pytań oraz odpowiedzi nie ma szukanego rozwiązania, to proszę zgłosić problem poprzez formularz.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SAP

SAP

Nie mogę zalogować się do systemu SAP

Wszystkie procedury logowania do systemu znajdują się w poniższych linkach:

https://www.sapiens.uj.edu.pl/instrukcje/logowanie_do_sap_za_pomoca_ssl_vpn.pdf

https://www.sapiens.uj.edu.pl/instrukcje/logowanie_do_systemu.pdf

Zapomniałem hasła do SAP i Portalu Informacyjnego

Aby odzyskać hasło logowania do systemu SAP lub Portalu Informacyjnego, należy wejść na stronę https://pi.uj.edu.pl. Po lewej stronie okna logowania znajduje się link "problemy z logowaniem". Po wybraniu tego linku wyświetli się procedura odzyskiwania hasła. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
Uwaga: do odzyskania hasła do SAP i Portalu Informacyjnego konieczna jest znajomość danych do logowania na służbowe konto e-mail w domenie uj.edu.pl.

Nie mogę się zalogować do extranetu

Instrukcja znajduje się tutaj lub jest dostępna na naszej stronie internetowej https://pomocit.uj.edu.pl/ w zakładce "Sieć komputerowa".

Nie mam uprawnień

Kiedy nie mamy uprawnień (system SAP sygnalizuje taki stan za pomocą podświetlonego na czerwono napisu "BRAK UPRAWNIEŃ... " znajdującego się w dolnej części okna programu SAPGUI) należy uruchomić następną pustą sesję programu SAPGUI (można to zrobić za pomocą menu programu: system -> tworzenie sesji, albo klikając ikonkę "kwadratu ze słoneczkiem" - czwarta ikona z prawej strony pod menu programu, albo kombinacją klawiszy CTRL+N) a następnie uruchomić w tej nowej sesji transakcję SU53. Trzeba wykonać zrzut ekranu z wynikiem transakcji SU53 i przesłać go na adres sapiens.basis@uj.edu.pl. O nadaniu uprawnień zostaniemy poinformowani drogą mailową.

Jak uruchomić transakcję i coś w niej zrobić?

Proszę zapoznać się z instrukcjami stanowiskowymi dostępnymi na stronie www.sapiens.uj.edu.pl. Dla ułatwienia można użyć wyszukiwarki na stronie www.sapiens.uj.edu.pl (prawy górny róg strony głównej) wpisując transakcję z którą chcemy się zapoznać, zostanie wyszukana instrukcja dotycząca tej transakcji w pliku pdf.

Jak usunąć wniosek o UCP?

W zapisanych wnioskach, które nie trafiły jeszcze do Działu Weryfikacji (status wniosku "O" - Otwarty), można zmienić rodzaj umowy, przedmiot umowy, daty umowy oraz uzasadnienie.

Co zrobić aby przenieść zapotrzebowanie, zamówienie lub rezerwację środków na następny rok?

W przypadku dokumentów finansowanych z MPK, zleceń i elementów PSP K/IIA*, proszę wysłać mail na adres sapiens.finanse@uj.edu.pl z prośbą o przeniesienie zapotrzebowania/zamówienia/rezerwacji na wskazany rok. Konieczne jest podanie numerów dokumentów, które mają być przeniesione. O przeniesieniu dokumentów zostaniemy poinformowani drogą mailową.

W przypadku dokumentów finansowanych z pozostałych źródeł (elementy PSP), prośbę o przeniesienie proszę kierować do poszczególnych działów księgowości.

Jak usunąć rezerwację środków (obligo)?

W zależności od źródła finansowania obliga należy wysłać mail z prośbą o jego usunięcie do odpowiednich osób, zgodnie z komunikatem znajdującym się na stronie: www.sapiens.uj.edu.pl

Jakie transakcje HRowe są dostępne poprzez SAP-GUI dla kierowników jednostek (PA/PY)?

Lista transakcji wraz instrukcjami obsługi znajduje się pod adresem: http://www.sapiens.uj.edu.pl/raporty.php?strona=HR_kierownicy
Istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnego szkolenia przez:
      * Zespół Szkoleń: (012) 663 32 62, (012) 663 32 47/49
 

Skąd mogę wziąć numery przebiegów księgowych do transakcji ZHR_LISTAPLAC_DZIEK (PY).

Należy pobrać plik excel z aktualnymi przebiegami księgowymi https://www.sapiens.uj.edu.pl/sap_przebiegi

Zmiana numeru telefonu bezpośredniego (telefon "na biurko") pracownika UJ

 

Po zalogowaniu na stronie https://pi.uj.edu.pl proszę wybrać z menu "Moje dane" a następnie kliknąć w ikonę "Moje dane". Następnie otwieramy zakładkę "Dane służbowe" i przycisk "Zmień numer telefonu". Po zmianie bezpośredniego numeru telefonu naciskamy "Zapisz zmiany i zamknij okno".

Informacja zostanie zaktualizowana w wyszukiwarce pracowników w ciągu kilku minut.

Chcę się umówić na szkolenie

Najpierw należy zadzwonić do odpowiedniego Zespołu w Sekcji Systemów Zarządzania Uczelnią UJ (w zależności od tematyki szkolenia) w celu ustalenia terminu (https://www.sapiens.uj.edu.pl/crsz_kontakt).
Następnie należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie https://www.sapiens.uj.edu.pl/sap_szkolenia.

Jeżeli powyżej nie było odpowiedzi na Twoje pytanie, to...

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.sapiens.uj.edu.pl/

lub

swój problem opisz i zgłoś pracownikom Pomocy IT poprzez formularz dostępny na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy pomocit@uj.edu.pl.