Sieć: strona poświęcona problemom z siecią oraz dostępem do baz szyfrowanych (Extranet). Najczęściej zadawane pytania dotyczące działania kwestie związane z  usługami internetowymi i zasobami sieci UJ.

Zgłoś problem
  • Jeżeli wśród przygotowanych pytań oraz odpowiedzi nie ma szukanego rozwiązania, to proszę zgłosić problem poprzez formularz.

» Instrukcja instalacji najnowszego oprogramowania dostępowego do sieci szyfrowanej (Extranet) w systemach rodziny MS Windows

Instrukcja instalacji oprogramowania dostępowego do sieci szyfrowanej 

zawiera opis instalacji aplikacji Pulse Secure tylko w systemach rodziny MS Windows. Oprogramowanie instalacyjne dla systemów Linux i Mac dostępne są po zalogowaniu się na stronie: https://ujchmura.sharepoint.com/teams/DIS-Portal/Shared%20Documents

Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą pobrać program bezpośrednio z:

  • Android – Sklep Play
  • iOS – App Store

 

W razie problemów prosimy o kontakt mailowy na adres pomocit@uj.edu.pl lub poprzez formularz, który znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.pomocit.uj.edu.pl/

» 9 sposobów jak poradzić sobie z problemami z uruchomieniem extranetu

W razie problemów z zalogowaniem się do extranetu:

1) Należy upewnić się, że konto posiada uprawnienia administratora (wymagane do instalowania oprogramowania i zmiany plików systemowych)
( WinXP : Start -> Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne ->
Zarządzanie Komputerem -> Użytkownicy i Grupy
Win 7: Start -> Panel Sterowania -> Pokaż wszystkie elementy ->
Narzędzia Administracyjne -> Zarządzanie Komputerem -> Użytkownicy i
Grupy ), a także że w nazwie konta nie występują polskie znaki diakrytyczne (ąćęłńóśżź).

2) Ściągnąć najnowszą wersję Javy (http://www.java.com/pl/download/).

3) Sprawdzić poprawność wpisywanego adresu:


4) Wypróbować inny komputer.

5) Wypróbować inną przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox)

6) Odinstalować oprogramowanie firmy Juniper Networks i ręcznie je
ponownie zainstalować - zgodnie z instrukcją Instrukcja instalacji oprogramowania dostępowego do sieci szyfrowanej. Jeżeli nie posiadacie Państwo tego oprogramowania to proszę wysłać zgłoszenie poprzez formularz "Zgłoś problem" lub na adres pomocIT@uj.edu.pl

7) Uruchomić program znajdujący się w:
Start -> Wszystkie Programy -> Pulse Secure -> Pulse Secure 5.x.x
Po uruchomieniu należy dodać profil połączenia. W tym celu klikamy ikonę „+” i w polu adres URL serwera wpisujemy

i wciskamy przycisk "Dodaj".


8) Sprawdzić w Serwisach (Usługach) Windows, czy jest uruchomiony
klient DHCP. (WinXP: Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne ->
Usługi
Win7: Panel Sterowania -> Pokaż wszystkie elementy -> Narzędzia
Administracyjne -> Usługi ).

9) Wyłączyć Firewalle i oprogramowanie antywirusowe i spróbować
ponownie się połączyć

» Jakie wymagania musi spełnić konto aby można było korzystać z extranetu?

Konto, na którego login i hasło mamy się logować do extranetu musi
spełniać jeden z poniższych warunków:

  • być kontem pracownika etatowego UJ zatrudnionego na umowę o pracę (zewidencjonowanym przez SAP)
  • być kontem aktywnego studenta (czyli posiadać przypisany numer indeksu)
  • być kontem pracownika na umowę cywilno-prawną UJ (zewidencjonowanym przez SAP)

Są jeszcze inne, szczególne przypadki kiedy dane konto może posiadać
uprawnienia do logowania się w Extranecie. Za każdym razem wiąże się
to z nadaniem pewnych, wynikających z np. rodzaju pełnionej funkcji
czy stanowiskiem, uprawnień. Jeśli potrzebują Państwo dostępu poprzez
Extranet do konkretnych zasobów, a nie są Państwo członkami jednej z
wyżej wymienionych grup, proszę wysłać zgłoszenie poprzez formularz "Zgłoś problem" lub wysłać wiadomość na adres pomocIT@uj.edu.pl z poniższmi danymi: Imię i Nazwisko, Jednostki UJ i adres mailowy w domenie @uj.edu.pl

» Nie mogę zalogować się do profilu użytkownika w extranecie

Brak weryfikacji danego użytkownika (konta e-mail) w danym profilu może oznaczać brak nadanych uprawnień, względnie problemy z uprawnieniami na samym koncie użytkownika. Aby skorygować ten problem, należy wysłać zgłoszenie przez formularz "Zgłoś problem" albo napisać maila na adres pomocIT@uj.edu.pl zawierający:

  • Imię i Nazwisko
  • Login (adres mailowy)
  • Jednostkę

» Więcej...

Jeżeli powyżej nie znajduje się odpowiedź na Państwa pytanie to zapraszamy na stronę http://www.dis.uj.edu.pl/uslugi-it/extranet, gdzie znajduje się więcej informacji o połączeniu szyfrowanym.

Aktualności - Sieć

Przydatne linki: