Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sieć: strona poświęcona problemom z siecią oraz dostępem do baz szyfrowanych (Extranet). Najczęściej zadawane pytania dotyczące działania kwestie związane z  usługami internetowymi i zasobami sieci UJ.

Zgłoś problem
 • Jeżeli wśród przygotowanych pytań oraz odpowiedzi nie ma szukanego rozwiązania, to proszę zgłosić problem poprzez formularz.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Infrastruktura IT

Infrastruktura IT

Dział Infastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednostką zajmującą się zarządzaniem ogólnouczelnianymi systemami informatycznymi oraz infrastrukturą sieci szkieletowej.

Instrukcja instalacji najnowszego oprogramowania dostępowego do sieci szyfrowanej (Extranet) w systemach rodziny MS Windows

Instrukcja instalacji oprogramowania dostępowego do sieci szyfrowanej 

zawiera opis instalacji aplikacji Pulse Secure tylko w systemach rodziny MS Windows. Oprogramowanie instalacyjne dla systemów Linux i Mac dostępne są po zalogowaniu się na stronie: https://ujchmura.sharepoint.com/teams/DIS-Portal/Shared%20Documents

Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą pobrać program bezpośrednio z:

 • Android – Sklep Play
 • iOS – App Store

W razie problemów prosimy o kontakt mailowy na adres pomocit@uj.edu.pl lub poprzez formularz, który znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.pomocit.uj.edu.pl/

9 sposobów jak poradzić sobie z problemami z uruchomieniem extranetu

W razie problemów z zalogowaniem się do extranetu:

 1. Należy upewnić się, że konto posiada uprawnienia administratora (wymagane do instalowania oprogramowania i zmiany plików systemowych)

(WinXP : Start -> Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne ->Zarządzanie Komputerem -> Użytkownicy i Grupy

Win 7: Start -> Panel Sterowania -> Pokaż wszystkie elementy -> Narzędzia Administracyjne -> Zarządzanie Komputerem -> Użytkownicy i Grupy ), a także że w nazwie konta nie występują polskie znaki diakrytyczne (ąćęłńóśżź).

 1. Ściągnąć najnowszą wersję Javy (http://www.java.com/pl/download/).
 2. Sprawdzić poprawność wpisywanego adresu:

 

 1. Wypróbować inny komputer.
 2. Wypróbować inną przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox)
 3. Odinstalować oprogramowanie firmy Juniper Networks i ręcznie je ponownie zainstalować - zgodnie z instrukcją Instrukcja instalacji oprogramowania dostępowego do sieci szyfrowanej. Jeżeli nie posiadacie Państwo tego oprogramowania to proszę wysłać zgłoszenie poprzez formularz "Zgłoś problem" lub na adres pomocIT@uj.edu.pl
 4. Uruchomić program znajdujący się w:

Start -> Wszystkie Programy -> Pulse Secure -> Pulse Secure 5.x.x
Po uruchomieniu należy dodać profil połączenia. W tym celu klikamy ikonę „+” i w polu adres URL serwera wpisujemy

i wciskamy przycisk "Dodaj".

 

 1. Sprawdzić w Serwisach (Usługach) Windows, czy jest uruchomiony klient DHCP. (WinXP: Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne ->Usługi

Win7: Panel Sterowania -> Pokaż wszystkie elementy -> Narzędzia Administracyjne -> Usługi ).

 1. Wyłączyć Firewalle i oprogramowanie antywirusowe i spróbować ponownie się połączyć.

Jakie wymagania musi spełnić konto aby można było korzystać z extranetu?

 

Konto, na którego login i hasło mamy się logować do extranetu musi
spełniać jeden z poniższych warunków:

 • być kontem pracownika etatowego UJ zatrudnionego na umowę o pracę (zewidencjonowanym przez SAP)
 • być kontem aktywnego studenta (czyli posiadać przypisany numer indeksu)
 • być kontem pracownika na umowę cywilno-prawną UJ (zewidencjonowanym przez SAP)

Są jeszcze inne, szczególne przypadki kiedy dane konto może posiadać
uprawnienia do logowania się w Extranecie. Za każdym razem wiąże się
to z nadaniem pewnych, wynikających z np. rodzaju pełnionej funkcji
czy stanowiskiem, uprawnień. Jeśli potrzebują Państwo dostępu poprzez
Extranet do konkretnych zasobów, a nie są Państwo członkami jednej z
wyżej wymienionych grup, proszę wysłać zgłoszenie poprzez formularz "Zgłoś problem" lub wysłać wiadomość na adres pomocIT@uj.edu.pl z poniższmi danymi: Imię i Nazwisko, Jednostki UJ i adres mailowy w domenie @uj.edu.pl

Nie mogę zalogować się do profilu użytkownika w extranecie

 

Brak weryfikacji danego użytkownika (konta e-mail) w danym profilu może oznaczać brak nadanych uprawnień, względnie problemy z uprawnieniami na samym koncie użytkownika. Aby skorygować ten problem, należy wysłać zgłoszenie przez formularz "Zgłoś problem" albo napisać maila na adres pomocIT@uj.edu.pl zawierający:

 • Imię i Nazwisko
 • Login (adres mailowy)
 • Jednostkę

Jeżeli powyżej nie było odpowiedzi na Twoje pytanie, to...

Jeżeli powyżej nie znajduje się odpowiedź na Państwa pytanie to zapraszamy na stronę http://www.dis.uj.edu.pl/uslugi-it/extranet, gdzie znajduje się więcej informacji o połączeniu szyfrowanym

lub

swój problem opisz i zgłoś pracownikom Pomocy IT poprzez formularz dostępny na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy pomocit@uj.edu.pl.