Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

USOSweb jest platformą przeznaczoną dla studentów i pracowników naukowych. System między innymi umożliwia studentom rejestrację na przedmioty, a pracownikom pozwala wprowadzić oceny. Można również składać wnioski o stypendium lub akademik oraz wypełniać ankiety dotyczące pracy pracowników.

Zgłoś problem
  • Jeżeli wśród przygotowanych pytań oraz odpowiedzi nie ma szukanego rozwiązania, to proszę zgłosić problem poprzez formularz.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

USOSweb

USOSweb

USOSweb jest uczelnianą aplikacją internetową wspomagającą pracę pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aplikacja ta znajduje się pod adresem: http://usosweb.uj.edu.pl

Jak się logować do systemu USOSweb?

Aktualnie istnieją dwa sposoby logowania do systemu USOSweb:

 a) używając jako identyfikatora adresu e-mail w domenie '@uj.edu.pl'

    Jest to zalecany sposób logowania. W ten sposób mogą się logować:
      - studenci, którzy aktywowali pocztę UJ
      - pracownicy, którzy połączyli swoje konto USOSweb z kontem pocztowym.

 b) za pomocą loginu w postaci 'identyfikator@usosweb.uj.edu.pl'

    Jest to jedyny sposób logowania dla tych osób, które nie aktywowały poczty UJ (nowi studenci) i pracowników, którzy nie połączyli swojego konta USOSweb z kontem pocztowym.
    Możliwe identyfikatory:
      - pesel (1234567890@usosweb.uj.edu.pl) - dostępny dla wszystkich studentów posiadających pesel
      - indeks (12345@usosweb.uj.edu.pl) - dostępny dla obcokrajowców
      - skrót imienia i nazwiska nadany przez sekretariat (a.nowak@usosweb.uj.edu.pl) - przeważnie dostępny dla pracowników

Jak zmienić lub odzyskać hasło?

Procedura w przypadku zgubienia hasła jest następująca:
 

  1. student może otrzymać nowe hasło w sekretariacie/dziekanacie swojej jednostki
  2. pracownik, który nie ma połączonego konta USOSweb z kontem pocztowym, może uzyskać nowe hasło w sekretariacie/dziekanacie swojej jednostki
  3. pracownik, który ma połączone konto USOSweb z kontem pocztowym, powinien zwrócić się do Helpdesku za pomocą formularza "Zgłoś problem" lub wysyłając maila na adres pomocit@uj.edu.pl, w którym muszą zawierać się następujące informacje: Imię, nazwisko, pełny adres e-mail, alternatywny adres e-mail, macierzysta jednostka organizacyjna.

Procedury aktywacji poczty UJ i łączenia kont:

Każdy pracownik powinien połączyć swoje konto USOSweb z kontem pocztowym w domenie '@uj.edu.pl' (o adresie np.: jan.iksiński@uj.edu.pl, j.iksiński@uj.edu.pl). 
Dzięki połączeniu kont można logować się do USOSweb oraz innych serwisów centralnych UJ tym samym loginem i hasłem.

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora każdy pracownik powinien posiadać konto pocztowe na centralnym serwerze.

Konta USOSweb należące do pracowników UJ, które nie zostaną połączone zostaną zablokowane. Przyczyną blokady są względy bezpieczeństwa danych osobowych.

Procedura zmiany adresu do korespondencji via e-mail w WIZYTÓWCE USOSWEB.

Aby zmienić adres e-mail wyświetlany w WIZYTÓWCE USOS należy:

  1. zalogować się do strony usosweb.uj.edu.pl używając identyfikatora w domenie @student.uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl oraz dotychczasowego hasła.
  2. wybrać zakładkę MÓJ USOSWEB; wybrać znajdujący się po lewej stronie ekranu przycisk WIZYTÓWKA.
  3. użytkownik powinien wpisać aktualny adres e-mail w domenie uniwersyteckiej w rubrykę "Zmiana adresu e-mail" i potwierdzić klikając w przycisk "UAKTUALNIJ DANE".
  4. Po wprowadzeniu nowych danych, strona powinna zwrócić informację: "Dane zapisane"

Jeżeli powyżej nie było odpowiedzi na Twoje pytanie, to...

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl/ i http://usosownia.uj.edu.pl/

lub

swój problem opisz i zgłoś pracownikom Pomocy IT poprzez formularz dostępny na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy pomocit@uj.edu.pl.