USOSweb jest platformą przeznaczoną dla studentów i pracowników naukowych. System między innymi umożliwia studentom rejestrację na przedmioty, a pracownikom pozwala wprowadzić oceny. Można również składać wnioski o stypendium lub akademik oraz wypełniać ankiety dotyczące pracy pracowników.

Zgłoś problem
  • Jeżeli wśród przygotowanych pytań oraz odpowiedzi nie ma szukanego rozwiązania, to proszę zgłosić problem poprzez formularz.

» Jak się logować do systemu USOSweb?

Aktualnie istnieją dwa sposoby logowania do systemu USOSweb:

 a) używając jako identyfikatora adresu e-mail w domenie '@uj.edu.pl'

    Jest to zalecany sposób logowania. W ten sposób mogą się logować:
      - studenci, którzy aktywowali pocztę UJ
      - pracownicy, którzy połączyli swoje konto USOSweb z kontem pocztowym.

 b) za pomocą loginu w postaci 'identyfikator@usosweb.uj.edu.pl'

    Jest to jedyny sposób logowania dla tych osób, które nie aktywowały poczty UJ (nowi studenci) i pracowników, którzy nie połączyli swojego konta USOSweb z kontem pocztowym.
    Możliwe identyfikatory:
      - pesel (1234567890@usosweb.uj.edu.pl) - dostępny dla wszystkich studentów posiadających pesel
      - indeks (12345@usosweb.uj.edu.pl) - dostępny dla obcokrajowców
      - skrót imienia i nazwiska nadany przez sekretariat (a.nowak@usosweb.uj.edu.pl) - przeważnie dostępny dla pracowników

» Jak zmienić lub odzyskać hasło?

Procedura w przypadku zgubienia hasła jest następująca:
 
  a) student może otrzymać nowe hasło w sekretariacie/dziekanacie swojej jednostki
  b) pracownik, który nie ma połączonego konta USOSweb z kontem pocztowym, może uzyskać nowe hasło w sekretariacie/dziekanacie swojej jednostki
  c) pracownik, który ma połączone konto USOSweb z kontem pocztowym,
  powinien zwrócić się do Helpdesku za pomocą formularza "Zgłoś problem" lub wysyłając maila na adres pomocit@uj.edu.pl, w którym muszą zawierać się następujące informacje: Imię, nazwisko, pełny adres e-mail, alternatywny adres e-mail, macierzysta jednostka organizacyjna.

» Procedury aktywacji poczty UJ i łączenia kont:

Każdy pracownik powinien połączyć swoje konto USOSweb z kontem pocztowym w domenie '@uj.edu.pl' (o adresie np.: jan.iksiński@uj.edu.pl, j.iksiński@uj.edu.pl). 
Dzięki połączeniu kont można logować się do USOSweb oraz innych serwisów centralnych UJ tym samym loginem i hasłem.

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora każdy pracownik powinien posiadać konto pocztowe na centralnym serwerze.

Konta USOSweb należące do pracowników UJ, które nie zostaną połączone zostaną zablokowane. Przyczyną blokady są względy bezpieczeństwa danych osobowych.

» Procedura zmiany adresu do korespondencji via e-mail w WIZYTÓWCE USOSWEB.

Aby zmienić adres e-mail wyświetlany w WIZYTÓWCE USOS należy:

1. zalogować się do strony usosweb.uj.edu.pl używając identyfikatora w domenie @student.uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl oraz dotychczasowego hasła.
2. wybrać zakładkę MÓJ USOSWEB; wybrać znajdujący się po lewej stronie ekranu przycisk WIZYTÓWKA.
3. użytkownik powinien wpisać aktualny adres e-mail w domenie uniwersyteckiej w rubrykę "Zmiana adresu e-mail" i potwierdzić klikając w przycisk "UAKTUALNIJ DANE".
4. Po wprowadzeniu nowych danych, strona powinna zwrócić informację: "Dane zapisane"

» Jeżeli powyżej nie było odpowiedzi na Twoje pytanie, to...

Więcej informacji znajdziesz na stronie Usosownia

lub swój problem opisz i zgłoś pracownikom USOSweb zgodnie z procedurą opisaną na stronie Kontakt - USOSweb

Aktualności - USOSweb

Przydatne linki: