Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • bezpieczna skrzynka pocztowa w zaufanej domenie,
 • szybka komunikacja via e-mail wewnątrz UJ,
 • dostęp do usług firmy Microsoft w "chmurze", w tym pakiet Office365 online,
 • dostęp do uniwersyteckiej sieci Wi-Fi (UJ_WiFi, eduroam),
 • zdalny dostęp do zasobów cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej,
 • dostęp do bazy aktów prawnych LEX Intranet (ograniczona liczba licencji),
 • dostęp do oprogramowania udostępnianego w ramach zakupionych przez UJ licencji,
 • uproszczony dostęp do portalu USOSweb,
 • dostęp do platformy e-lerningowej UJ.

Jeżeli jesteś pracownikiem zatrudnionym w ramach umowy o pracę:

 

 1. Otrzymasz potwierdzenie aktywacji konta pocztowego.
  Po dacie zawarcia umowy kierownik jednostki macierzystej otrzyma wiadomość w wersji e-mailowej z komunikatem o aktywacji pracowniczego konta pocztowego w domenie uj.edu.pl wraz z tymczasowym hasłem.

 2. Zmień hasło i ustaw numer ratunkowy.
  Po odebraniu hasła zaloguj się na stronie Osobistego Profilu Tożsamości i wykonaj następujące czynności:
  • zmień hasło zgodnie z procedurą - procedura zmiany hasła
  • Zdefiniuj nr telefonu komórkowego, a będziesz mógł samodzielnie odzyskiwać zapominane hasło. Na ten numer przesyłane będą kody SMS. - procedura

Pracownicy zatrudnieni w ramach umów cywilno-prawnych

 1. Po podpisaniu umowy.
  Gdy umowa zostanie podpisana, należy przesłać ją niezwłocznie do Centrum Spraw Osobowych. Po otrzymaniu potwierdzenia z tego działu, że umowa została zarejestrowana w systemie SAP, proszę skontaktować się z Pomocą IT w celu aktywacji konta pocztowego oraz wydania tymczasowego hasła.

 2. Zmień hasło i ustaw numer ratunkowy.
  Po odebraniu hasła zaloguj się na stronie Osobistego Profilu Tożsamości i wykonaj następujące czynności:
  • zmień hasło zgodnie z procedurą - procedura zmiany hasła
  • Zdefiniuj nr telefonu komórkowego, a będziesz mógł samodzielnie odzyskiwać zapominane hasło. Na ten numer przesyłane będą kody SMS. - procedura

Pierwsze logowanie.

 1. Pierwsze logowanie do poczty.
  podczas pierwszego logowania do konta pocztowego na stronie https://outlook.office.com mamy możliwość wyboru języka, w jakim będzie wyświetlane okno poczty oraz strefy czasowej, której wybór będzie wpływał na daty wysłania/odebrania korespondencji. Właściwe ustawienie to "(UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb".

 2. Aktywuj dostęp do Portalu Informacyjnego.
  Portal Informacyjny to dostęp do procedur i danych kadrowych takich jak:
  • ramy czasowe umowy o pracę
  • zajmowane stanowisko
  • telefon bezpośredni
  • limity nieobecności
  • składanie wniosków urlopowych
  • składanie wniosków o krajową podróż służbową
  • bieżące i archiwalne paski wynagrodzeń
   

  Osoby zatrudnione na UJ tylko w ramach umowy cywilno-prawnej nie będą miały z definicji dostępu do Portalu Informacyjnego.

  W celu założenia konta w Portalu Informacyjnym pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej powinien na drugi dzień po nadaniu adresu mailowego (Krok I) wysłać ze swojej skrzynki pocztowej mail na adres sapiens.basis@uj.edu.pl z prośbą o nadanie dostępu do Portalu Informacyjnego.


 3. Skonfiguruj lokalny program pocztowy.
  Pocztę uniwersytecką można obsługiwać w dowolnym programie pocztowym obsługującym uwierzytelnienie w postaci Oauth2. Stosowne instrukcje można odnaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce poczta - https://pomocit.uj.edu.pl/poczta/konfiguracja-poczty

 4. Dołącz do sieci UJ_WiFi lub eduroam.
  Wszyscy pracownicy posiadający aktywne konto pocztowe, są uprawnienie do korzystania z uniwersyteckiej sieci WiFi. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej - https://pomocit.uj.edu.pl/wifiuj

 5. Skorzystaj z usług "w chmurze" Microsoft.
  Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego są uprawnieni do korzystanie z usług oferowanych przez firmę Microsoft. Usługi te są dostępne po zalogowaniu się na stronie https://login.microsoftonline.com gdzie można skorzystać m.in. z dysku chmurowego OneDrive, pakietu Office 365 w wersji online, SharePoint. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej - https://pomocit.uj.edu.pl/chmura