Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poczta dla pracowników

Regulamin użytkowania Centralnej Poczty Elektronicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego do usługi pocztowej logują się poprzez stronę https://outlook.office.com

Aby zmienić hasło, należy wywołać Punkt Logowania UJ (https://opt.uj.edu.pl/), zalogować się,  a następnie w zakładce "ZMIANA HASŁA", która jest widoczna dopiero po zalogowaniu,  postępować zgodnie z poleceniami. 

WAŻNE:

Nowo definiowane hasła musi spełniać wymogi odpowiedniej złożoności, stąd musi być złożone z co najmniej:

 • jednej dużej litery,
 • jednej małej litery,
 • jednej cyfry,
 • jednego ze znaków specjalnych @ # $ % ^ & * - _ + = [ ] { } | \ : ‘ , . ? / ` ~ " ( )

W przypadku zapomnienia hasła użytkownik może je ponownie samodzielnie zdefiniować za pomocą procedury opartej o komunikację SMS.

Procedura ta możliwa jest do realizacji tylko wówczas, gdy użytkownik wcześniej zdefiniował w systemie numer telefonu, który ma być wykorzystany do odebrania SMS-a z kodem.

Jeśli spełniony jest powyższy warunek, użytkownik może dokonać ponownego zdefiniowania hasła wywołując aplikację dostępną pod adresem https://passwordreset.uj.edu.pl.

Należy pamiętać, iż w przypadku osób posiadających zarówno konto pracownicze jak i studenckie zmiana hasła obejmuje oba konta.

Propagacja nowego hasła do usługi Office 365 może zająć kilka minut.

Niniejsza procedura nie dotyczy redefiniowania hasła do systemu SAP i portalu pracowniczego PI.

Krok 1

 W kroku I użytkownik musi podać:

 • adres email swojego konta. Osoba posiadająca zarówno kont pracownicze jak i studenckie może podać dowolne z nich. Zmiana hasła odbędzie się na obu kontach,
 • trzy ostatnie cyfry zdefiniowanego w systemie numeru telefonu, na który zostanie przesłany kod,
 • wynik wyświetlanego, prostego, działania matematycznego. Jest to zabezpieczenie przed atakami brute force, gdzie automaty generują kolejne wartości w celu wykrycia tej prawidłowej,
Krok 1


Poprawne wprowadzenie ww wartości spowoduje wysłanie na zdefiniowany w systemie numer telefonu wiadomości SMS z 6-cyfrowym kodem, wymaganym do wprowadzenia w kroku II.

Wiadomość SMS dociera do użytkownika z reguły w ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu sekund.

 

Krok 2

W tym kroku użytkownik wprowadza przesłany SMS'em kod uprawniający do zmiany hasła.

Krok 2

Wprowadzenie poprawnej wartości kodu umożliwia przejście do kroku III.

 

Krok 3

W kroku tym użytkownik definiuje nowe hasło.

Krok 3

Nowo definiowane hasła musi spełniać wymogi odpowiedniej złożoności, stąd musi być złożone z co najmniej:

 • jednej dużej litery,
 • jednej małej litery,
 • jednej cyfry,
 • jednego ze znaków specjalnych @ # $ % ^ & * - _ + = [ ] { } | \ : ‘ , . ? / ` ~ " ( )

O ile zmiana hasła natychmiast zaczyna obowiązywać w systemach lokalnych UJ o tyle jego propagacja do konta w usłudze Office 365 może zająć kilka minut.

Zgodnie z Regulaminem użytkowania Centralnej Poczty Elektronicznej UJ osobami uprawnionymi do bezterminowego korzystania z usług Centralnej Poczty Elektronicznej są emerytowani pracownicy UJ posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Zachowanie konta pocztowego nie następuje automatycznie. W tym celu należy złożyć oświadczenie emeryta, które jest dostępne na strony internetowej po adresem:

Oświadczenie emeryta

Oświadczenie to należy wydrukować i podpisać, a następnie złożyć osobiście lub drogą mailową w Centrum Spraw Osobowych UJ/CM.

Aby sprawdzić datę ważności konta pocztowego należy zalogować się do Osobistego Profilu Tożsamości https://opt.uj.edu.pl/

W zakładce Usługi/Services w pozycji - Data końc. k. lokalnego.

W przypadku przedłużenia ważności konta pocztowego, nowa data pojawi się w pozycji - Rozsz. ważności k. prac.

OSOBISTY PROFIL TOŻSAMOŚCI

W ramach tej usługi, po zalogowaniu mogą Państwo:

 • sprawdzić swoje dane podstawowe,
 • wprowadzić numer telefonu komórkowego dla SMS, który ułatwi odzyskanie hasła (przycisk w prawym dolnym rogu strony "Edytuj numer tel. dla SMS"),
 • zmienić hasło,
 • sprawdzić listę posiadanych adresów/aliasów pocztowych,
 • sprawdzić wielkość swojego konta pocztowego,

Zapraszamy do zapoznania się z usługą, która jest dostępna pod adresem:

https://opt.uj.edu.pl/

Oznaczanie niechcianej wiadomości jako spam

W Outlook-u w wersji online, czyli po zalogowaniu na stronie https://outlook.office.com  istnieje możliwość oznaczenia wiadomości jako niechcianej. Wystarczy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranej wiadomości, wybrać z menu kontekstowego pozycje:

Zgłoś ⇒ Zgłoś wyłudzanie informacji lub Zgłoś wiadomość-śmieć

Zablokuj ⇒ Zablokuj nadawcę

W aplikacji Outlook zainstalowanej na komputerze, w menu kontekstowym znajduje się pozycja:

Wiadomości-śmieci ⇒ Zablokuj nadawcę

Przenoszenie "dobrej" wiadomości z folderu wiadomości-śmieci do skrzynki odbiorczej.

W Outlook-u w wersji online, czyli po zalogowaniu na stronie https://outlook.office.com  istnieje możliwość oznaczenia wiadomości znajdującej się w katalogu wiadomości-śmieci jako bezpieczna wiadomość. Wystarczy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranej wiadomości w folderze wiadomości-śmieci, wybrać z menu kontekstowego pozycję opcje zabezpieczeń, a następnie oznacz jako wiadomość niebędącą śmieciem.

W aplikacji Outlook zainstalowanej na komputerze, w menu kontekstowym znajdjujes się pozycja wiadomości-śmieci, a dalej opcja nigdy nie blokuj nadawcy.

Ręczne ustawienie ochrony poczty E-mail w programie MS Outlook

 1. Na karcie Narzędzia główne w programie Outlook należy kliknąć przycisk wiadomości-śmieci, a następnie przycisk Opcje E-mail wiadomości-śmieci.   
 2. Na karcie Opcje w oknie dialogowym Opcje wiadomości-śmieci należy ustawić odpowiedni poziom filtrowania wiadomości. 

   
 3. Następnie klikamy przycisk OK.

W przypadku gdy zaufane wiadomości są przenoszone do folderu wiadomości-śmieci, zalecane jest wyłączenie poziomu filtrowania.

Utworzenie konta dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilno-prawnej

Gdy umowa zostanie podpisana, należy przesłać ją niezwłocznie do Centrum Spraw Osobowych. Po otrzymaniu potwierdzenia z tego działu, że umowa została zarejestrowana w systemie SAP, proszę skontaktować się z Pomocą IT w celu aktywacji konta pocztowego.

Utworzenie konta dla wykładowcy

Wykładowcy akademicki, który nie posiada zarejestrowanej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej może samodzielnie dokonać aktywacji konta pocztowego. Operacja ta, w pierwszej kolejności wymaga zarejestrowania wykładowcy w systemie USOS, przez uprawnionych pracowników jednostki macierzystej, zgodnie z poniższą instrukcją:

Niezbędne elementy w USOS umożliwiające aktywację konta pracowniczego

Po wykonaniu wszystkich czynności z powyższej instrukcji, należy odczekać 24 godziny, a następnie wykładowca będzie mógł aktywować konto pocztowe logując się identyfikatorem i hasłem używanym na portalu usosweb.uj.edu.pl, pod adresem:

 https://activation.uj.edu.pl/login 

Aby wysłać wiadomość jako załącznik, można zrobić to na dwa sposoby:

Przeciągnij myszą, aby dołączyć wiadomość:
 1. Otwórz nową wiadomość lub odpowiedz na istniejącą na albo prześlij ją dalej.

 2. Otwórz wiadomość w nowym oknie, wybierając pozycję Otwórz w nowym oknie.

 3. Rozmieść okna, tak aby wiadomość była widoczna zarówno na liście wiadomości i Nowa wiadomość.

 4. Zaznacz i przeciągnij wiadomość, którą chcesz dołączyć, z listy wiadomości do nowej wiadomości.

Skopiuj i wklej, aby dołączyć wiadomość:
 1. W widoku listy zaznacz wiadomość, którą chcesz dołączyć, i naciśnij klawisze Ctrl+C, aby ją skopiować.

 2. Otwórz nową wiadomość lub odpowiedz na istniejącą albo prześlij ją dalej.

 3. Gdy nowa wiadomość zostanie otwarta w okienku odczytu, naciśnij klawisze Ctrl+V, aby dołączyć skopiowaną wiadomość.

Procedura kopiowania wiadomości e-mail pomiędzy kontami pocztowymi znajduje się w dokumencie: MigracjaWiadomości