Poczta uniwersytecka: serwis gromadzący informacje ogólne o systemie pocztowym, opisy konfiguracji programów pocztowych oraz rozwiązania dotyczące działania poczty centralnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoś problem
 • Jeżeli wśród przygotowanych pytań oraz odpowiedzi nie ma szukanego rozwiązania, to proszę zgłosić problem poprzez formularz.

Dla pracowników:

» Regulamin użytkowania Centralnej Poczty Elektronicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

» Nowa poczta pracownicza.

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego do nowej usługi pocztowej logują się poprzez stronę https://owa.uj.edu.pl.

» Pracownik - odbiór osobisty hasła - lokalizacje.

Dane do logowania do maila można odbierać WYŁĄCZNIE w tych miejscach

- Dział Usług Informatycznych, Help Desk, ul. Straszewskiego 25, pok. 4a;
- Ośrodek Komputerowy Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7e, pok. 1;
- Dział Administracji Kampusu, ul. Gronostajowa 3, pok. 107 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 506 006 789).

» Zmiana hasła do konta pracowniczego.

Aby zmienić hasło, należy zalogować się na stronie: http://login.uj.edu.pl/login i przejść do zakładki ZMIANA HASŁA

Nowe hasło powinno mieć od 8-16 znaków i zawierać co najmniej:

jedną dużą literę
jedną małą literę
cyfrę
jeden spośród znaków @#$%^&*()_-=+[]{}|:.,?/~

» Odzyskiwanie utraconego hasła do konta pocztowego za pomocą SMS'a

W przypadku zapomnienia hasła użytkownik może je ponownie samodzielnie zdefiniować za pomocą procedury opartej o komunikację SMS.

Procedura ta możliwa jest do realizacji tylko wówczas, gdy użytkownik wcześniej zdefiniował w systemie numer telefonu, który ma być wykorzystany do odebrania SMS-a z kodem.

Jeśli spełniony jest powyższy warunek, użytkownik może dokonać ponownego zdefiniowania hasła wywołując aplikację dostępną pod adresem https://idm.uj.edu.pl/PasswordReset

Należy pamiętać, iż w przypadku osób posiadających zarówno konto pracownicze jak i studenckie zmiana hasła obejmuje oba konta.

Propagacja nowego hasła do usługi Office 365 może zająć kilka minut.

Niniejsza procedura nie dotyczy redefiniowania hasła do systemu SAP i portalu pracowniczego PI.

Zdefiniowanie numeru telefonu wykorzystywanego w niniejszej procedurze możliwe jest w Osobistym Profilu Tożsamości lub (dla pracowników migrujących pocztę ze starego systemu) na ekranie aktywacji nowej poczty elektronicznej. Więcej o OPT.

Opis procedury odzyskiwania hasła krok po kroku dostępny na stronie http://www.dis.uj.edu.pl/uslugi-it/zarzadzanie-tozsamoscia/odzyskiwanie-hasla

 

» Sprawdzanie daty ważności konta pocztowego.

Aby sprawdzić datę ważności konta pocztowego należy zalogować się do Osobistego Profilu Tożsamości https://idm.uj.edu.pl/OPT/ 

W zakładce Usługi/Services w pozycji - Data końc. k. lokalnego

W przypadku przedłużenia ważności konta pocztowego, nowa data pojawi się w pozycji  - Rozsz. ważności k. prac.

» Osobisty Profil Tożsamości - Nowa Poczta Pracownicza

Szanowni Państwo,

został dla Państwa uruchomiony:

OSOBISTY PROFIL TOŻSAMOŚCI

W ramach tej usługi, po zalogowaniu mogą Państwo:

 • sprawdzić swoje dane pracownicze,
 • wprowadzić numer telefonu komórkowego dla SMS, który ułatwi odzyskanie hasła (przycisk w prawym dolnym rogu strony "Edytuj numer tel. dla SMS"),
 • zmienić lub uzgodnić hasło,
 • sprawdzić listę posiadanych adresów/aliasów pocztowych,
 • sprawdzić wielkość swojego konta pocztowego.

Zapraszamy do zapoznania się z usługą, która jest dostępna pod adresem:

https://idm.uj.edu.pl/opt

» Ustawienia klientów pocztowych dla kont pracowniczych (NOWA POCZTA)

Instrukcja konfiguracji poczty MS Exchange dla klienta pocztowego Thunderbird

Poniżej znajduje się komplet ustawień klientów pocztowych dla kont pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Konfiguracja dla nowej wersji poczty

typ serwera: IMAP
serwer poczty przychodzącej (server name): imapex.uj.edu.pl
port: 993
metoda uwierzytelniania (encryption method): SSL/TLS

typ serwera: SMTP
serwer poczty wychodzącej (server name): mail.uj.edu.pl
port: 465
metoda uwierzytelniania (encryption method): SSL/TLS

 • POP3 - protokół nie jest obsługiwany.

Instrukcja konfiguracji poczty MS Exchange dla klienta pocztowego Thunderbird

Instrukcja konfiguracji poczty MS Exchange dla klienta pocztowego MS Outlook

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą logować się do nowej usługi pocztowej również poprzez stronę https://owa.uj.edu.pl.

» Utworzenie konta funkcyjnego

Ubiegający się o takie konto - powinien zwrócić się z pisemną prośbą o utworzenie konta funkcyjnego. W piśmie powinny być zawarte niezbędne informacje:

 • krótkie uzasadnienie (do jakich celów konto ma być używane),
 • informacja o jednostce do której ma należeć konto,
 • proponowany adres mailowy (adres taki musi być unikalny na poziomie domeny uj.edu.pl i dlatego należy go uprzednio ustalić z administratorem Centralnej Poczty UJ),
 • dane osoby odpowiedzialnej za konto (wymagana jest fizycznie osoba będąca Pracownikiem UJ, posiadająca tym samym konto pocztowe w domenie uj.edu.pl i wskazana przez kierownika danej jednostki).

Skan pisemnej prośby należy wysłać na adres kierownika Działu Usług Informatycznych iwona.gajda@uj.edu.pl.

» Utworzenie konta dla pracownika na umowę cywilno-prawną

Pracownik, który ma podpisaną umowę cywilno-prawną, w celu aktywacji konta pocztowego w domenie @uj.edu.pl powinien:

 • skontaktować się telefonicznie z Pomocą IT w celu potwierdzenia aktualnych danych oraz wyrażenia chęci posiadania konta pocztowego (tel. 12 663 10 10),
 • udać się do jednego z niżej wymienionych miejsc w celu odebrania hasła tymczasowego.

Dane do logowania do maila można odbierać WYŁĄCZNIE w tych miejscach:

 • Dział Usług Informatycznych, Help Desk, ul. Straszewskiego 25, pok. 4a;
 • Ośrodek Komputerowy Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7e, pok. 1;
 • Dział Administracji Kampusu, ul. Gronostajowa 3, pok. 107 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 506 006 789).

» Utworzenie konta dla gościa/stypendysty/wolontariusza Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konta dla gościa/stypendysty/wolontariusza Uniwersytetu zakładane są po otrzymaniu przez kierownika Działu Usług Informatycznych iwona.gajda@uj.edu.pl. wniosku złożonego przez Jednostkę występującą o takie konto. Wniosek powinien zawierać:

 • informacja o osobie dla której konto ma zostać założone, jej imię i nazwisko,
 • nazwa jednostki do której ma należeć konto,
 • informacja o terminie ważności konta (obligatoryjnie),
 • sugestie odnośnie adresu mailowego - dot. zwłaszcza obcokrajowców posiadających kilka nazwisk lub bardzo długie nazwisko,
 • dane osoby będącej opiekunem konta (wymagana jest fizycznie osoba będąca etatowym pracownikiem UJ, posiadająca tym samym konto pocztowe w domenie uj.edu.pl i wskazana przez kierownika danej jednostki). Osoba ta jest niezbędna m.in. z uwagi na sytuacje wymagające wykonania operacji zmiany uprawnień czy hasła na koncie oraz na wypadek istnienia konieczności odtworzenia konta po upływie zadeklarowanego czasu trwania konta.

» Wysyłanie wiadomości jako załącznika OWA

Aby wysłać wiadomość jako załącznik, można zrobić to na dwa sposoby:

Przeciągnij myszą, aby dołączyć wiadomość:
 1. Otwórz nową wiadomość lub odpowiedz na istniejącą na albo prześlij ją dalej.

 2. Otwórz wiadomość w nowym oknie, wybierając pozycję Otwórz w nowym oknie.

 3. Rozmieść okna, tak aby wiadomość była widoczna zarówno na liście wiadomości i Nowa wiadomość.

 4. Zaznacz i przeciągnij wiadomość, którą chcesz dołączyć, z listy wiadomości do nowej wiadomości.

Skopiuj i wklej, aby dołączyć wiadomość:
 1. W widoku listy zaznacz wiadomość, którą chcesz dołączyć, i naciśnij klawisze Ctrl+C, aby ją skopiować.

 2. Otwórz nową wiadomość lub odpowiedz na istniejącą albo prześlij ją dalej.

 3. Gdy nowa wiadomość zostanie otwarta w okienku odczytu, naciśnij klawisze Ctrl+V, aby dołączyć skopiowaną wiadomość.

» Procedura kopiowania wiadomości pomiędzy kontami pocztowymi.

Procedura kopiowania wiadomości e-mail pomiędzy kontem pocztowym w domenie @if.uj.edu.pl (stara poczta) a kontem pocztowym w domenie @uj.edu.pl (nowa poczta) znajduje się w dokumencie: MigracjaWiadomości

Program Thunderbird, o którym mowa w instrukcji należy pobrać z: ThunderbirdMigracja

» Komunikat serwera poczty: Twoja skrzynka pocztowa jest prawie pełna.

Szanowni Państwo.

Osoby korzystające z nowej poczty pracowniczej otrzymują czasami wiadomości e-mail informujące o przepełnieniu skrzynki pocztowej. W wiadomości takiej znajduje się link do strony internetowej, na której należy podać login i hasło aby zostało powiększone konto pocztowe. Pod żadnym pozorem nie wolno tego robić! Takie działanie spowoduje przejęcie konta pocztowego użytkownika przez hakerów.

Nasz system pocztowy informuje użytkownika o przepełnieniu skrzynki poprzez:

 1. komunikaty podczas przeglądania poczty na stronie owa.uj.edu.pl,
 2. komunikaty w programie MS Outlook skonfigurowanym na połączenie z serwerem Exchange,
 3. automatyczną wiadomość e-mail.

Jak można odróżnić wiadomość prawdziwą od fałszywej?

 1. Prawdziwa wiadomość nie zawiera odnośników do innych stron.
 2. Pasek zajętości skrzynki pocztowej informuje o liczbie zajętych MB z dostępnych MB.
 3. Na końcu wiadomości znajduje się informacja co można zrobić aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie standardowego rozmiaru konta pocztowego. Opis tej procedury znajdą Państwo na stronie www.pomocIT.uj.edu.pl

 

Przykład prawidłowego komunikatu serwera Centralnej Poczty Uniwersyteckiej:


Od:<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@uj.edu.pl>
Data: 1 marca 2017 00:00:00 CET
Do: <...@uj.edu.pl>
Temat: Twoja skrzynka pocztowa jest prawie pełna.

Twoja skrzynka pocztowa jest prawie pełna.

1886 MB

 

1953 MB

Obecny rozmiar

 

Maksymalny rozmiar

Zmniejsz rozmiar używanej skrzynki pocztowej. Usuń z niej niepotrzebne elementy i opróżnij folder Elementy usunięte.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem obsługi użytkowników – Pomoc informatyczna UJ w ramach Działu Usług Informatycznych:

 • poprzez stronę pomocit.uj.edu.pl
 • telefonicznie: 12 663 1010, 12 663 1011, 12 663 1012

» Jeżeli powyżej nie było odpowiedzi na Twoje pytanie, to...

swój problem opisz i zgłoś pracownikom HelpDesku za pomocą formularza dostępnego na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy ujmail@uj.edu.pl.

Dla studentów i doktorantów:

» Aktywacja kont pocztowych dla studentów i doktorantów

Jeśli nie posiadasz konta poczty uniwersyteckiej i chcesz ją aktywować, zaloguj się do strony USOSweb i przejdź do zakładki DLA WSZYSTKICH  AKTYWACJA POCZTY.

WAŻNE: Proces aktywacji konta pocztowego trwa około 24 godzin.

Po pełnej aktywacji konta pocztowego będzie można:

Logowanie do dodatkowych usług Office Online będzie możliwe przez portal https://portal.microsoftonline.com/. Podane adresy przekierowują do punktu logowania Microsoft - należy logować się poprzez swój oficjalny uniwersytecki login: zwykle jest to imię.nazwisko@student.uj.edu.pl

Wraz z dostępem do poczty uniwersyteckiej, otrzymują Państwo możliwość korzystania z pakietu Office365 w wersji online, który jest dostępny po zalogowaniu do poczty.

» Promocja czyli zmiana adresu e-mail.

Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany (tzw. promocji) swojego adresu pocztowego z domeny:

 • @student.uj.edu.pl na @doctoral.uj.edu.pl
 • @student.uj.edu.pl na @alumni.uj.edu.pl - dot. absolwentów
 • @doctoral.uj.edu.pl na @alumni.uj.edu.pl - dot. absolwentów

wykonując następujące czynności:

 1. należy zalogować się na stronę https://idm.uj.edu.pl/opt przy pomocy dotychczasowego adresu (w domenie @student.uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl) oraz bieżącego hasła,
 2. uruchomić procedurę "zmiana adresu", która znajduje się w prawym dolnym rogu strony
 3. Dalej należy postępować wg instrukcji.

» Ustawienia klientów pocztowych dla kont studenckich i doktoranckich w chmurze o365

Poniżej znajduje się komplet ustawień klientów pocztowych dla kont studenckich i doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w usłudze Microsoft o365.

 • IMAP

serwer poczty przychodzącej (server name): outlook.office365.com
port: 993
metoda uwierzytelniania (encryption method): SSL

 • SMTP

serwer poczty wychodzącej (server name): smtp.office365.com
port: 587
metoda uwierzytelniania (encryption method): TLS

 • POP3 (prawidłowe ustawienia dla konta pocztowego Google)

serwer poczty przychodzącej (server name): outlook.office365.com
port: 995
metoda uwierzytelniania (encryption method): SSL

» Logowanie do nowej poczty (studenci, doktoranci)

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego do nowej usługi pocztowej w domenie o365 logują się poprzez stronę https://outlook.com/student.uj.edu.pl lub http://login.microsoftonline.com oraz przez portal USOSweb

» How to Change Language Settings for Office 365?

How to Change Language Settings for Office 365?

 

Step I

Login on site the www.login.microsoftonline.com with your Jagiellonian University credential (e-mail address and password).

 

 

Step II

Click on your initials and next choose link „Mój profil”

 

 

Step III

When you see a new window, press the button „Zaktualizuj profil” on the left hand-site.

 

STEP IV

Expand properties by clicking the sentence “Jak można zmienić ustawienia regionalne i językowe?” (p. 1 below) and then click on “tutaj” (p. 2 below).

 

 

STEP V

On the top of a new site you will find the following links “Informacje podstawowe” “Informacje kontaktowe” “Szczegóły” “…”

Please click on “…” (3 dots) and next choose “Język i region” from context menu.

 

STEP VI

On a new site please find section “Region” and set option “Zawsze używaj moich ustawień osobistych” (p. 1 below). Now you can choice language from “Ustawienia regionalne” (p. 2 below).

 

 

STEP VII

Save changes by pressing button  „Zapisz wszystko i zamknij”.

 

» Zarządzanie kontem pocztowym (migracja adresów, zmiana hasła) - Osobisty Profil Tożsamości

Szanowni Państwo,

został dla Państwa uruchomiony:

OSOBISTY PROFIL TOŻSAMOŚCI

W ramach tej usługi, po zalogowaniu mogą Państwo:

 • sprawdzić swoje dane podstawowe,
 • wprowadzić numer telefonu komórkowego dla SMS, który ułatwi odzyskanie hasła (przycisk w prawym dolnym rogu strony "Edytuj numer tel. dla SMS"),
 • zmienić hasło,
 • sprawdzić listę posiadanych adresów/aliasów pocztowych,
 • sprawdzić wielkość swojego konta pocztowego.

Zapraszamy do zapoznania się z usługą, która jest dostępna pod adresem:

https://idm.uj.edu.pl/opt

 

» Zmiana nazwiska

W celu zmiany adresu e-mail w przypadku zmiany nazwiska, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją z zachowaniem kolejności:

 1. Dotyczy tylko studentów/doktorantów będących pracownikami lub byłych pracowników UJ. W przypadku zmiany nazwiska, należy zgłosić się do Działu Spraw Osobowych (ul. Straszewskiego 27, p. I) wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość.
 2. Wszyscy studenci/doktoranci muszą zgłosić zmianę nazwiska w sekretariacie dydaktycznym właściwej sobie jednostki UJ (Dziekanat).
 3. Przesłać na adres pomocit@uj.edu.pl informację o zmianie nazwiska i prośbę o stosowną zmianę w adresie e-mail.
 4. Po sprawdzeniu danych i modyfikacji konta użytkownik otrzyma list z dalszymi informacjami. 

Stary adres mailowy pozostaje automatycznie przypisany jako alias do nowego.

WAŻNE:

Z uwagi na pewne różnice pomiędzy serwerami poczty Pracowniczej oraz Studenckiej (w tym także doktoranckiej)  po zmianie adresu na koncie studenckim następuje chwilowa niedostępność zawartości skrzynki.

» Odzyskiwanie utraconego hasła do konta pocztowego za pomocą SMS'a

W przypadku zapomnienia hasła użytkownik może je ponownie samodzielnie zdefiniować za pomocą procedury opartej o komunikację SMS.

Procedura ta możliwa jest do realizacji tylko wówczas, gdy użytkownik wcześniej zdefiniował w systemie numer telefonu, który ma być wykorzystany do odebrania SMS-a z kodem.

Jeśli spełniony jest powyższy warunek, użytkownik może dokonać ponownego zdefiniowania hasła wywołując aplikację dostępną pod adresem https://idm.uj.edu.pl/PasswordReset

Należy pamiętać, iż w przypadku osób posiadających zarówno konto pracownicze jak i studenckie zmiana hasła obejmuje oba konta.

Propagacja nowego hasła do usługi Office 365 może zająć kilka minut.

Niniejsza procedura nie dotyczy redefiniowania hasła do systemu SAP i portalu pracowniczego PI.

Zdefiniowanie numeru telefonu wykorzystywanego w niniejszej procedurze możliwe jest w Osobistym Profilu Tożsamości lub (dla pracowników migrujących pocztę ze starego systemu) na ekranie aktywacji nowej poczty elektronicznej. Więcej o OPT.

Opis procedury odzyskiwania hasła krok po kroku dostępny na stronie http://www.dis.uj.edu.pl/uslugi-it/zarzadzanie-tozsamoscia/odzyskiwanie-hasla

 

» Odzyskiwanie utraconego hasła do konta pocztowego

Aby odzyskać hasło do konta pocztowego student/doktorant musi zwrócić się do sekretariatu dydaktycznego właściwej sobie jednostki UJ gdzie po okazaniu aktualnej legitymacji otrzyma hasło tymczasowe. W razie problemów można zwrócić się o pomoc pisząc na adres pomocit@uj.edu.pl.

Hasło tymczasowe należy niezwłocznie zmienić. Można tego dokonać TYLKO poprzez Punkt Logowania UJ (https://login.uj.edu.pl). Nie można dokonać zmiany hasła bezpośrednio w chmurze Office 365.

Procedura zmiany hasła została opisana w artykule poniżej.

» Zmiana hasła

Aby zmienić hasło, należy wywołać Punkt Logowania UJ (http://login.uj.edu.pl), zalogować się,  a następnie w zakładce "ZMIANA HASŁA", która jest widoczna dopiero po zalogowaniu,  postępować zgodnie z poleceniami. 

WAŻNE:

Nowe hasło powinno mieć od 8 - 16 znaków i zawierać co najmniej:

 • jedną dużą literę
 • jedną małą literę
 • cyfrę
 • jeden spośród znaków @#$%^&*-_+=[]{}|:,.?/~()

» Listy dystrybucyjne komunikatów dla studentów, doktorantów i pracowników UJ

Na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcjonuje system automatycznego przesyłania komunikatów do predefiniowanych grup użytkowników. Nowi studenci, doktoranci i pracownicy są automatycznie przydzielani do właściwej grupy. Obecnie dostępne są następujące grupy:

 1. mailman.uj.edu.pl/mailman/listinfo/studenci - Komunikaty dla studentów i doktorantów UJ,

 2. mailman.uj.edu.pl/mailman/listinfo/pracownicy - Komunikaty dla pracowników UJ,

 3. mailman.uj.edu.pl/mailman/listinfo/badania -  Informacje o grantach badawczych.

 

Ze względów organizacyjnych obejmujących działania administracyjne na uczelni, nie ma możliwości wypisania się z grup studenci i pracownicy. Odbieranie korespondencji wysyłanej do wybranej grupy jest obowiązkowe w poczcie uniwersyteckiej.

Aby zapisać się do listy dystrybucyjnej komunikatów należy:

 1. kliknąć jeden z powyższych linków właściwy dla grupy, do której chcemy się dopisać,
 2. wypełnić formularz umieszczony na stronie internetowej w zakresie "Zapisanie się na listę..." zgodnie z umieszczonym opisem,
 3. po zatwierdzeniu zostanie wysłana automatyczna wiadomość na podany w formularzu adres e-mail, która będzie zawierała link aktywacyjny.

 

W celu wypisania się z listy dystrybucyjnej lub wprowadzenia zmiany jej ustawienia należy w sekcji "Osoby zapisane na listę..." w pozycji "Podaj swój adres, żeby wypisać się z listy..." wpisać swój adres e-mail i zatwierdzić przyciskiem "Wypisz się lub zmień parametry" a następnie postępować zgodnie z instrukcją zawarta na stronie.

» Jeżeli powyżej nie było odpowiedzi na Twoje pytanie, to...

swój problem opisz i zgłoś pracownikom Pomocy IT poprzez formularz dostępny na stronie lub wysyłając wiadomość na adres mailowy pomocit@uj.edu.pl.

Aktualności - Poczta UJ

Przydatne linki: