Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostęp do sieci UJ_WiFi oraz eduroam

Sieć UJ_WiFi wykorzystuje metodę uwierzytelnienia EAP-PEAP z protokołem wewnętrznym MSCHAPv2. Jest to metoda stosowana domyślnie w środowiskach opartych na infrastrukturze Microsoftu.

Większość urządzeń i systemów operacyjnych (Windows 11/10/8.1/8, MacOS lub OS X, iOS) przy połączeniu z tą siecią nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani żadnej specjalnej konfiguracji wstępnej.

Jeżeli system operacyjny wymaga podania konfiguracji, np. Android, należy wpisać następujące parametry sieci:

Metoda EAP: PEAP
Uwierzytelnianie w drugiej fazie: MSCHAPV2
Domena: uj.edu.pl
Certyfikat urzędu certyfikacji
Urządzenia Apple i Android nie mają na swojej liście zaufanych urzędów certyfikacji urzędu wykorzystywanego przez UJ i przez inne uczelnie europejskie – GEANT OV RSA CA 4. 
Aby połączyć się z siecią bezprzewodową UJ należy wybrać certyfikat radius.uj.edu.pl przedstawiający się sygnaturą:
SHA256 Fingerprint = 31:77:D6:1C:38:61:C9:80:C7:4F:90:F5:2B:15:BA:D5:96:22:54:44:8D:19:B6:CB:26:A4:DC:A4:C0:97:81:D7
SHA1 Fingerprint = A8:F0:B7:17:FA:0E:A9:67:CE:47:37:B6:07:61:4F:CE:85:B6:9C:A4

Nazwa użytkownika:

 • adres e-mail konta uczelnianego (najczęściej w postaci imie.nazwisko@uj.edu.pl w przypadku pracownika, imie.nazwisko@student.uj.edu.pl w przypadku studenta lub imie.nazwisko@doctoral.uj.edu.pl w przypadku doktoranta)

Hasło:

 • hasło do konta pocztowego uczelnianego

Po pierwszym pomyślnym połączeniu z siecią, urządzenia przeważnie zapamiętują ustawienia sieci i każde następne połączenie odbywa się już automatycznie.

Pobierz konfiguracje sieci bezprzewodowej Wi-Fi w pliku pdf
 

Problemy z działaniem sieci bezprzewodowej UJ_WiFi oraz wszelkie uwagi i wnioski prosimy zgłaszać mailowo na adres pomocit@uj.edu.pl oraz telefonicznie pod numer 12 663 1290.

System eduroam UJ pozwala na uzyskanie darmowego dostępu do Internetu studentom i pracownikom UJ.

Można z niego korzystać na terenie innych uczelni (w kraju i za granicą) uczestniczących w projekcie eduroam, a także na terenie UJ.

Szczegółowe informacje można znaleźć na poniższych stronach:

 • eduroam w Polsce: https://eduroam.pl
 • eduroam na świecie: https://www.eduroam.org
 • eduroam na UJ: https://eduroam.uj.edu.pl

Sieć eduroam na Uniwersytecie Jagiellońskim wykorzystuje metodę uwierzytelnienia EAP-TTLS z protokołem wewnętrznym PAP.

Parametry sieci:

Metoda EAP: TTLS

Uwierzytelnianie w drugiej fazie: PAP

Sieć eduroam wymaga zainstalowania dedykowanego oprogramowania CAT (Configuration Assistant Tool).

Parametry sieci są ustawiane automatycznie podczas instalacji CAT, dlatego powyższe parametry sieci są podane wyłącznie informacyjnie.

Przy pierwszej próbie połączenia z siecią eduroam proszę podać pełną nazwę swojego konta pocztowego oraz hasło do poczty. Dane zostaną zapisane do profilu sieci bezprzewodowej i kolejne połączenia z siecią eduroam będą odbywały się automatycznie.

Nazwa użytkownika:

 • adres e-mail konta uczelnianego (najczęściej w postaci imie.nazwisko@uj.edu.pl w przypadku pracownika, imie.nazwisko@student.uj.edu.pl w przypadku studenta lub imie.nazwisko@doctoral.uj.edu.pl w przypadku doktoranta)

Hasło:

 • hasło do konta pocztowego uczelnianego

Dostęp do instalatorów CAT

Instalatory CAT można pobrać bezpośrednio ze strony https://cat.eduroam.org/.

Użytkownik musi jedynie odszukać swoją instytucję macierzystą.

Należy wybrać opcje: Wybierz swoją instytucję „Uniwersytet Jagielloński w Krakowie” oraz Pobierz instalator eduroam.

Nie trzeba wybierać systemu operacyjnego swojego urządzenia, gdyż jest rozpoznawany automatycznie.

Zaleca się aktualizację przez ponowną instalację tego oprogramowania, gdy pojawi się nowa wersja. Numer aktualnej wersji można sprawdzić w dolnym, lewym rogu strony.

Na dzień 21.01.2022 wersja aktualna to „eduroam CAT - Wersja CAT-2.0.4”
 

Instalacja oprogramowania CAT

Proces instalacji zależy od systemu operacyjnego. Dla Windows jest to instalator w postaci pliku exe, który przeprowadza pełną interakcję z ustawieniami systemu operacyjnego, dla systemów Apple, instalator to plik mobileconfig, zawierający wszystkie ustawiania i uruchamiany bezpośrednio przez przeglądarkę Safari, dla systemów Linux dystrybuowany jest skrypt dla powłoki bash (skrypt zawiera w sobie wszystkie dane, a również program w języku Python).

Połączenie Obecnie wspierane są następujące systemy:

 • MS Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
 • Apple Mac OS X 10.7 i nowsze (z wyjątkiem obsługi certyfikatów osobistych)
 • Apple iOS (z wyjątkiem obsługi certyfikatów osobistych) Android - od wersji 4.4 (wymaga pobrania aplikacji z Google Play
 • Linux (Network Manager)
 • Chrome OS

 

MS Windows

Instalator eduroam jest w postaci pliku o rozszerzeniu exe.

Po kliknięciu przycisku pobierania instalator zostanie zapisany przez przeglądarkę na komputerze. Po uruchomieniu i zainstalowaniu instalatora, eduroam zostanie skonfigurowany na urządzeniu, a profil sieci bezprzewodowej utworzony.

Przy pierwszym połączeniu z siecią bezprzewodową system Windows wyświetli okno logowania, w którym należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło. Informacje te zostaną zapisane, dzięki czemu system będzie się łączył z siecią automatycznie za każdym razem, gdy znajdzie się w zasięgu sieci.

 

Urządzenia Apple

iOS (iPhone, iPad)
Zainstalować aplikację geteduroam ze sklepu Apple Store

MacOS (MacBook, Mac, iMac)

 1. Pobrać plik konfiguracji ze strony cat.eduroam.org
 2. Dodać profil sieci bezprzewodowej eduroam z wykorzystaniem pobranego pliku konfiguracji (gdy jest już taki profil należy go wcześniej usunąć):
  Ustawienia systemowe/Prywatność i ochrona/Profile/Dodaj profil/wskazać plik CAT

 

Android

W pierwszym kroku należy ze sklepu Google Play zainstalować program o nazwie geteduroam.

Podczas instalacji trzeba wybrać opcję Wybierz swoją instytucję „Uniwersytet Jagielloński w Krakowie” oraz podać dane do swojego pocztowego konta uczelnianego.

W razie problemów z połączeniem należy usunąć profil sieci bezprzewodowej eduroam (zapomnij sieć eduroam z zapisanych sieci Wi-Fi), następnie odinstalować i zainstalować od nowa program geteduroam.

 

Linux

Instalator jest skryptem napisanym w języku Python. Będzie się starał skonfigurować eduroam przy pomocy Network Managera, a jeżeli nie da się tego zrobić wsystemie, albo jeśli wersja Network Managera jest zbyt stara, to zostanie przygotowany plik konfiguracyjny dla wpa_supplicanta.

Instalator utworzy podkatalog .cat_installer w katalogu domowym i skopuje tam certyfikaty serwera.

W czasie instalacji zostaniesz poproszona/y o podanie identyfikatora i hasła logowania. Te dane zostaną zapamiętane, tak by kolejne połączenia do sieci następowały automatycznie. Chrome OS Instalator jest plikiem o rozszerzeniu '.onc'. Należy pobrać ten plik, otworzyć przeglądarkę Chrome i przejść do adresu chrome://net-internals/#chromeos. Następnie należy użyć przycisku 'Zaimportuj plik ONC'. Import odbywa się bez interakcji z użytkownikiem; do ustawień sieciowych zostanie dodana nowa preferowana sieć.

Problemy z działaniem sieci bezprzewodowej eduroam oraz wszelkie uwagi i wnioski prosimy zgłaszać mailowo na adres eduroam@uj.edu.pl lub pomocit@uj.edu.pl oraz telefonicznie pod numer 12 663 1290.

Poniżej znajduje się pełna lista wymagań sprzętowych potrzebnych do połączenia komputera użytkownika do sieci WiFi UJ:

 • Urządzenie powinno posiadać kartę sieciową WiFi pracującą w standardzie a/b/g.

 • Powinien być poprawnie zainstalowany sterownik do karty sieciowej zgodny z systemem operacyjnym jaki jest zainstalowany na urządzeniu.

 • Karta sieciowa powinna być skonfigurowana na automatyczne pobieranie adresu IP z serwera DHCP.

 • Urządzenie powinno znajdować się w zasięgu korporacyjnych sieci WiFi UJ.

 • Oprogramowanie karty powinno widzieć sieć UJ_WiFi.

 • Dla tej sieci wymagana jest obsługa WPA2-Enterprise z obsługą protokołu PEAP/GTC.

 • Sieć UJ_WiFi wykorzystuje metodę uwierzytelnienia EAP-PEAP (Protected EAP) typu PEAPv0/EAP-MSCHAPv2. Jest to metoda stosowania w środowiskach opartych na infrastrukturze Microsoftu. Dane uwierzytelniające są chronione przez zastosowanie tunelu TLS.

Osoba taka musi być pracownikiem, doktorantem lub studentem UJ. Musi mieć aktywne konto pocztowe na centralnym serwerze UJ i posiadać adres e-mail w nastepującym formacie (imię.nazwisko@uj.edu.plimię.nazwisko@doctoral.uj.edu.pl, imię.nazwisko@student.uj.edu.pl)

Jeżeli osoba nie jest ani studentem ani pracownikiem musi mieć przydzielone konto czasowe.

Przyczyny braku dostępu do WiFi mogą być następujące:

 1. Student przerwał studia.
  Rozwiązanie: student musi wrócić na studia aby mógł korzystać z dostępu do sieci WiFi.

 2. Student nie zapłacił kolejnej raty za studia na kierunkach płatnych.
  Rozwiązanie: student musi uregulować wszystkie zaległości i zostać ponownie przywrócony do pełnego statusu studenta przez Sekretariat właściwej mu Jednostki UJ.

 3. Student zakończył studia magisterskie ale nie zaczął jeszcze studiów doktoranckich.
  Problem ten występuje najczęściej w okresie od czerwca do października.
  Rozwiązanie: Taki student zazwyczaj w czasie wakacji prowadzi badania lub wykonuje jakieś prace dla Zakładu/Instytutu który go na studia doktoranckie przyjmie. Wtedy opiekun w imieniu studenta powinien skontaktować się z kierownikiem DISI pod adresem michal.hanasiewicz@uj.edu.pl) z prośbą o przyznanie dostępu do WiFi.

 4. Student zakończył studia (np. doktoranckie) ale jeszcze się nie obronił.
  Rozwiązanie: Jak wyżej. Student potrzebuje przygotować się do obrony, często prowadzi jeszcze jakieś badania.

Aby móc rozwiązać w powyższy sposób zaistniałą sytuację należny zgłosić Państwa problem za pomocą:

 1. Wiadomości e-mail wysłanej na adres pomocit@uj.edu.pl z podaniem niezbędnych danych:

 • opis problemu - "brak dostępu do WiFi"

 • imię i nazwisko

 • jednostka organizacyjna/jednostka studiów

 • adres konta, którego problem dotyczy

 • kontakt do siebie (używany obecnie adres mailowy lub telefon)

Sytuacja taka ma miejsce, kiedy student nie otrzymał wpisanego przez pracowników sekretariatu dydaktycznego właściwej Jednostki UJ wpisu z numerem indeksu do USOSa. Bez tego wpisu student nie może mieć dostępu do sieci bezprzewodowej WiFi.

W takim wypadku numer indeksu musi być wpisany. Zostało to potwierdzone w dziale USOS Web.

Wniosek o założenie konta z dostępem do uniwersyteckiej sieci WiFi na potrzeby obsługi konferencji można wypełnić na naszej stronie internetowej, w zakładce Formularze.

https://pomocit.uj.edu.pl/formularze

Siecią bezprzewodową na terenie CM UJ zarządza Ośrodek Komputerowy UJ CM. Stworzył on dedykowaną stronę dla problematyki sieci bezprzewodowej WiFi pod adresem https://ok.cm-uj.krakow.pl/wifi/.