Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przywracanie usługi OneDrive

Dotyczy: OneDrive dla Firm

Klient synchronizacji OneDrive dla Firm umożliwia stałą synchronizację lokalnych plików użytkownika z ich kopiami w chmurze Office 365.  Dzięki temu użytkownik poza uzyskaniem dostępu do swoich plików z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, uzyskuje dodatkowe zabezpieczenie swoich danych poprzez utrzymywanie ich kopii w chmurze. Jednak usunięcie pliku lub jego zaszyfrowanie na dysku lokalnym komputera zostanie przez mechanizm synchronizacji odwzorowane także w chmurze Office 365. Zatem nie stanowiłoby to istotnego zabezpieczenia danych…

Wzbogacenie OneDrive o możliwość przywrócenia stanu plików z dowolnego momentu w okresie ostatnich 30 dni pozwala traktować tę usługę jako mechanizm kopii zapasowej plików lokalnych.

W przypadku np. zaszyfrowania dokumentów użytkownika, nawet jeśli proces synchronizacji przeniesie zaszyfrowane pliki do chmury, użytkownik może w prosty sposób wycofać te zmiany odzyskując wersje plików sprzed momentu zaszyfrowania. Jeśli użytkownik przez pomyłkę usunie dokumenty z dysku lokalnego, a mechanizm  synchronizacji usunie je z chmury Office 365, tym samym sposobem użytkownik będzie mógł wycofać operacje usunięcia.

Należy zaznaczyć, że omawiana tutaj funkcjonalność ma zastosowanie przede wszystkim w sytuacjach, gdy nastąpiła „masowa” zmiana zawartości OneDrive. Jeśli użytkownik pragnie odzyskać poprzednią wersję pojedynczego pliku może skorzystać z funkcji przywracania wersji dokumentu, zaś w przypadku usunięcia pliku – z jego odtworzenia z Kosza. Te mechanizmy omówione są w artykułach Przywracanie poprzedniej wersji pliku w usłudze OneDrive i Usuwanie lub przywracanie plików i folderów w usłudze OneDrive

 

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wykorzystania funkcjonalności Przywracanie usługi OneDrive:

Jeszcze raz należy zaznaczyć, że przywracanie usługi OneDrive możliwe jest z okresu ostatnich 30 dni.

Przywracanie OneDrive z określonego czasu

 1. Zaloguj się do Office 365 i przejdź do usługi OneDrive
 2. U góry strony wybierz Ustawienia.
  Z menu, które wyświetli się wzdłuż prawej krawędzi ekranu wybierz Przywracanie usługi OneDrive.
 3. Na stronie przywracania wybierz datę z listy rozwijanej. Możesz też wybrać niestandardowe daty i godziny.


Jeśli wybierzesz ze wstępnie predefinowanych dat (Wczoraj, Tydzień temu, Trzy tygodnie temu), przejdź do kroku 7.
 

 1. Jeśli wybierzesz opcję Niestandardowa data i godzina, wyświetlony zostanie  histogram obrazujący dzienną aktywność w OneDrive.Histogram  obrazuje liczbę zmian dokonywanych w OneDrive w każdym z ostatnich 30 dni. Poniżej histogramu prezentowana jest lista operacji wykonanych w poszczególnych dniach, co może ułatwić zidentyfikowanie nietypowych działań spowodowanych np. działaniem złośliwego oprogramowania.

Histogram wyświetlany jest w odwrotnej kolejności chronologicznej – dzień 0 oznacza dzień dzisiejszy.

Listę operacji można przewijać w dół lub też ustawiając suwak na pożądanym dniu można ją ustawić na danym dniu.
 

 1. Odszukaj (przez przewinięcie listy zmian lub przesunięcie suwaka) pierwszą operację, która ma zostać wycofana.
   
  Po jej wybraniu, wszystkie następujące po niej operacje także zostaną zaznaczone do wycofania. Jeśli użytkownik dodał nowe pliki w okresie podlegającym wycofaniu, pliki te znikną z OneDrive. Z tego, m.in., względu należy przeglądnąć wszystkie zaznaczone do wycofania operacje.

  Nie jest możliwe wybiórcze wskazanie zmian podlegających wycofaniu.
 2. Gdy lista zmian do wycofania zostanie ustalona, wybierz przycisk Przywróć, aby cofnąć wszystkie wybrane działania.

Ograniczenia w odtwarzaniu

 

 • Funkcjonalność Przywracania OneDrive wykorzystuje  do odtwarzania stanu Historię wersji oraz Kosz OneDrive, dlatego obowiązują te same ograniczenia. Jeśli Historia wersji jest wyłączona, nie będzie możliwe zrealizowanie opisanej procedury odtworzenia. Aby zweryfikować ustawienia Historii wersji zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki.
   
 • Plików nie można przywrócić, jeśli zostały usunięte z Kosza drugiego poziomu.
   
 • Jeśli po usunięciu pliku lub folderu zostanie on ponownie przekazany do OneDrive, procedura przywracania OneDrive pominie odtwarzanie tego pliku/folderu.
   
 • Jeśli nie będzie można przywrócić niektórych plików lub folderów, w folderze głównym usługi OneDrive do zostanie utworzony plik z zapisem błędów. Nazwa pliku zaczynać się będzie od "RestoreLog"; po niej następować będzie identyfikator (np. RestoreLog-e8b977ee-e059-454d-8117-569b380eed67.log).