Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Microsoft Forms

 

Usługa Microsoft Forms przeznaczona jest do tworzenia testów, ankiet, kwestionariuszy, formularzy rejestracji i innych formularzy.

Microsoft Forms pozwala w prosty i szybki sposób utworzyć formularze internetowe, które wykorzystane mogą być do testowania wiedzy studentów, lub też wykorzystane mogą być jako kwestionariusze do gromadzenia danych. Zatem oferują funkcjonalność podobną do Google Forms.

 

 

Formularz może być udostępniany bez ograniczeń poprzez rozesłanie odnośnika do niego, ale też może być udostępniany w bardziej kontrolowany sposób – dla użytkowników posiadających konto w Office 365. W takim wypadku wraz z odpowiedzią ewidencjonowana jest informacja o tym, który z użytkowników udzielił odpowiedzi. Można wtedy także ograniczyć możliwość wielokrotnego wypełniania formularza.

Formularz może mieć określony termin jego dostępności do wypełnienia.

Na etapie budowy formularza można definiować pytania zamknięte i otwarte. Można określać czy odpowiedź ma być obowiązkowa oraz wskazywać, która odpowiedź jest poprawna.

Pytania mogą być prezentowane w kolejności losowej.

Można definiować rozgałęzienia w nawigacji między pytaniami w zależności od udzielonej odpowiedzi.

Formularz może wyświetlić także poprawne odpowiedzi po ich przesłaniu przez użytkownika.

Microsoft Forms zawiera zaawansowane narzędzia do analizy w czasie rzeczywistym, umożliwiające wyświetlanie podsumowania danych, a także wyników uzyskanych przez respondentów. W celu przeprowadzenia bardziej dogłębnej analizy lub wystawienia ocen wyniki można także wyeksportować do programu Microsoft Excel.

 

Usługa dostępna dla pracowników po zalogowaniu się do Office 365.

 


Materiały pomocnicze i poradniki użytkownika

Co to jest aplikacja Microsoft Forms?

Introducing Microsoft Forms for education

 

Usługi pokrewne

  • Ankiety Sharepoint
  • Ankiety Excel (Excel surveys)